För många fungerar implantat utmärkt, tänkt dock på att tandvården alltid ska vara metallfri och därför ska inte titanimplantat användas utan istället keramiska sådana. För att förbättra läkning efter extraktion av tänder eller vid insättning av implantat finns två intressanta tekniker som kan användas, dels är det behandling med ozon för att ta död på bakterier och andra mikroorganismer och dels är det så kallat PRF som innebär ett koncentrat av det egna blodet och som används för att snabba på läkning och benbildning. 

Alltfler sätter nu in implantat i käkbenet. Modern teknik ger tandläkarna allt större möjligheter att förbättra inläkning av implantaten. Tandvårdsskadeförbundet anser att endast metallfria implantat ska tillåtas då metaller ofta ställer till problem i kroppen.

I dag finns keramiska implantat med god hållfasthet och med liten risk för problem. Känsliga individer kan trots det få besvär och ska inte ha implantat utan nöja sig med avtagbara proteser. 

Ozonterapi är relativt nytt i tandvården. Den har fått bra effekt på inläkning av implantat. Ozonet dödar effektivt oönskade bakterier och tränger in i hålrum i käkbenet. Ozon hindrar också skadliga effekter av oxidativ stress och förstör cellmembran hos mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter utan att förstöra mänskliga celler. 

Ozonterapi förbättrar och snabbar på läkningen och minskar risken för infektioner. Dock behövs cirka 40 sekunders behandling med ozon för att säkert avdöda oönskade mikroorganismer i käkbenet efter utdragning av tand. Få tandläkare i Sverige använder sig av ozonterapi, trots att det kan vara användbart både efter extraktion av tand och vid insättning av implantat i käkbenet.

För att ytterligare förbättra läkningen kan tandläkaren använda sig av membran av fibrin, blodplättar och vita blodkroppar som tas från patientens eget blod (PRF). Efter extraktion av en tand läggs ett membran tillverkat av det egna blodet i hålrummet som bildats. Membranet medför att inläkningstiden minskar och att benbildningen förbättras.Forskning visar lägre andel benförluster vid uppföljning efter en respektive tre veckor. 

Vissa tandläkare anser dock att PRF inte ska användas vid insättning av implantat då kroppens immunförsvar kan reagera alltför kraftigt och skapa allergi mot implantatet. Efter extraktion av tänder fungerar det dock utmärkt för att skynda på läkningen och benbildningen. 

Till artikel i  Dental Tribune (engelska)
Till en reviw-artikel om ozon i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu