Statliga bidrag till tandvård ges om man behöver tandvård vars kostnad överstiger 3000 kr. Myndigheten TLV har i uppdrag att besluta om hur mycket och till vad som bidrag ges. Det är tandläkaren som ansöker om bidrag, patienten behöver inte göra något. Den som ändå är intresserad kan läsa om olika åtgärder i tandläkarnas handbok för tandvårdsstöd. En ny handbok träder i kraft från och med den 15 januari 2020. 

Tandvårdsstödet består av olika delar: 

Det statliga stödet hanteras av Försäkringskassan och det gäller:

ATB - Allmänt tandvårdsbidrag som uppgår till 300 respektive 600 kr per år beroende på ålder. 
STB - Särskilt tandvårdsstöd till vissa grupper
Högkostnadsskyddet - träder in när man fått tandvård beräknad enligt särskilda referenspriser som uppgår till 3000 kr. Därefter får man i princip hälften av tandvården bekostad av försäkringskassan. Har man haft utgifter på 15 000 kr enligt fastställd referensprislista betalar försäkringskassan 85 procent av kostnaderna. 

Tandvård kan också ingå i hälso- och sjukvården och hanteras då av regionerna och patienten betalar endast som om man hade gått till en läkare på vårdcentralen. Det gäller dels nödvändig tandvård och tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Det gäller också oral kirurgi och tandvård för sjuka och funktionshindrade. Regionen betalar också tandvård för asylsökande och papperslösa personer och då gäller det enbart nödvändig tandvård, vilket definieras av regionen. 

Se mer på TLV:s hemsida enligt länkarna nedan.

Till mer information på TLV:s hemsida
Till pdf-fil och nya regelverket

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu