NAFKAM). Bland annat har de bett folk skicka in berättelser om så kallade alternativa behandlingar som minskat eller helt tagit bort sjukdomssymtomen. Av dessa berättelser utgör en viss andel MS-patienter som behandlats av den svenska läkaren Birgitta Brunes. I Sverige är forskningen sparsam om alternativa behandlingar och inga stora statliga anslag finns.

">

Norska regeringen anslår forskningsmedel till ett medicinskt forskningscenter för komplementär och alternativ medicin (NAFKAM). Bland annat har de bett folk skicka in berättelser om så kallade alternativa behandlingar som minskat eller helt tagit bort sjukdomssymtomen. Av dessa berättelser utgör en viss andel MS-patienter som behandlats av den svenska läkaren Birgitta Brunes. I Sverige är forskningen sparsam om alternativa behandlingar och inga stora statliga anslag finns.

Det norska alternativmedicinska centret har skrivit till den nya regeringen för att få förstärkta anslag och samtidigt ber de regeringen se över den nuvarande lagstiftningen för att möjliggöra alternativ behandling av norska läkare utan att de riskerar att bli av med legitimationen. Ändå är den norska lagstiftningen betydligt mer tillåtande än den svenska.

Det NAFKAM funnit är att de som hört av sig till centret oftast blivit bättre av akupunktur. Intressant är att även den svenska läkaren Birgitta Brunes lyfts fram som den läkare med enskilt flest patienter som förbättrat hälsan. 77 personer har hittills hört av sig till registret och berättat om sina erfarenheter. Av dessa är 49 norska medborgare och resten svenska.

Totalt har 38 av dessa 77 personer använt akupunktur, 26 har fått hjälp av näringsterapeuter, 25 har använt healing, 24 zonterapi, 22 har använt örter och kosttillskott, 20 har använt homeopati och 17 har blivit bättre av massage. Av detta kan man dra slutsatsen att flera alternativa terapier har använts samtidigt och att patienterna upplevt att det haft nytta av dessa.

De åtta patienter som behandlats av Birgitta Brunes har pekat på att de fått hjälp att justera sina signalsubstanser, fått vitamin-B12 tillskott och aminosyratillskott. De har också uppmanats att ta bort gifter som exempelvis amalgamfyllningar som läcker kvicksilver. Därtill har de fått hjälp att hantera stressituationer m.m. via psykoterapi.

Även den svenska regeringen borde satsa särskilda forskningsmedel på seriös forskning om alternativ till den konventionella skolmedicinen.

Läs mer om detta i norska MS-förbundets tidning eller på NAFKAMS hemsida (se nedan).

Till MS-förbundets hemsida.

Till NAFKAM:s hemsida.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)