Norska regeringen anslår forskningsmedel till ett medicinskt forskningscenter för komplementär och alternativ medicin (NAFKAM). Bland annat har de bett folk skicka in berättelser om så kallade alternativa behandlingar som minskat eller helt tagit bort sjukdomssymtomen. Av dessa berättelser utgör en viss andel MS-patienter som behandlats av den svenska läkaren Birgitta Brunes. I Sverige är forskningen sparsam om alternativa behandlingar och inga stora statliga anslag finns.

Det norska alternativmedicinska centret har skrivit till den nya regeringen för att få förstärkta anslag och samtidigt ber de regeringen se över den nuvarande lagstiftningen för att möjliggöra alternativ behandling av norska läkare utan att de riskerar att bli av med legitimationen. Ändå är den norska lagstiftningen betydligt mer tillåtande än den svenska.

Det NAFKAM funnit är att de som hört av sig till centret oftast blivit bättre av akupunktur. Intressant är att även den svenska läkaren Birgitta Brunes lyfts fram som den läkare med enskilt flest patienter som förbättrat hälsan. 77 personer har hittills hört av sig till registret och berättat om sina erfarenheter. Av dessa är 49 norska medborgare och resten svenska.

Totalt har 38 av dessa 77 personer använt akupunktur, 26 har fått hjälp av näringsterapeuter, 25 har använt healing, 24 zonterapi, 22 har använt örter och kosttillskott, 20 har använt homeopati och 17 har blivit bättre av massage. Av detta kan man dra slutsatsen att flera alternativa terapier har använts samtidigt och att patienterna upplevt att det haft nytta av dessa.

De åtta patienter som behandlats av Birgitta Brunes har pekat på att de fått hjälp att justera sina signalsubstanser, fått vitamin-B12 tillskott och aminosyratillskott. De har också uppmanats att ta bort gifter som exempelvis amalgamfyllningar som läcker kvicksilver. Därtill har de fått hjälp att hantera stressituationer m.m. via psykoterapi.

Även den svenska regeringen borde satsa särskilda forskningsmedel på seriös forskning om alternativ till den konventionella skolmedicinen.

Läs mer om detta i norska MS-förbundets tidning eller på NAFKAMS hemsida (se nedan).

Till MS-förbundets hemsida.

Till NAFKAM:s hemsida.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu