Nollvisionen handlar inte om hål och karies utan om vårdskador i tandvården. En nollvision är alltså på gång i den handlingsplan för patientsäkerhet som tagits fram. Den presenteras på fredag och gäller från nu till slutet av 2024.  Ofta glöms tyvärr tandvården bort, så detta patientsäkerhetsarbete kan nog betraktas som historiskt. 

Socialstyrelsen fick ett regeringsuppdrag att  ta fram en handlingsplan för bättre patientsäkerhet. Slutrapporten lämnas till socialdepartementet på fredag och blir offentlig först då.Den kommer att läggas ut på socialstyrelsens hemsida. 

Charlotta George är sakkunnig på Socialdepartementet och är den som lett projektet med att ta fram handlingsplanen, som omfattar både tandvården och hälso- och sjukvården. Generellt berörs privata vårdgivare som regioner eller kommuner har avtal med. Hon har intervjuats om sitt uppdrag i Tandläkartidningen. 

Det som, enligt George behandlas, är kompetens om inträffade vårdskador, tillförlitliga system och processer som innebär säker vård samt att öka medvetenheten kring riskerna. Handlingsplanen berör även tandvården, vilket är mycket bra. Det konstateras i Tandläkartidningen att det i dag inte finns något enhetligt system för att följa vårdskador inom tandvården.

Ingen vet således hur många vårdskador som inträffar årligen i tandvården. Tandvårdsskadeförbundet vet att vårdskadorna är många och att enskilda patienter blir lidande. I allmänhet får patienten betala både för själva tandvården då skadan uppkom och senare nödvändiga åtgärder till följd av vårdskadan. Ett bättre ersättningssystem behövs därför också. 

Charlotta George säger att det nu krävs att tandvården funderar över vilka vårdskador som är vanliga och hur de kan förebyggas. Hon tror också att ett särskilt stödmaterial kan behöva utarbetas för tandvården. 

Tandvårdsskadeförbundet har bland annat uppmärksammat följande vårdskador:

 • Kvicksilverförgiftning och kvicksilverallergi som kan ge livslånga problem med extrem trötthet, muskelvärk med mera
 • Rotfyllningar som är bemängda med bakterier och som kan orsaka problem i andra delar av kroppen
 • Flera olika metaller som orsakar galvaniska strömmar som påverkar hälsan
 • Borttagning av tänder p.g.a. att tandläkaren borrat fel eller borrat för mycket
 • Allergier mot olika dentala material och då främst metaller.
 • Bettproblem orsakade av tandläkare
 • Besvär efter tandställning och utdragning av tänder i samband med tandställningen som bland annat kan leda till bettproblem och att utseendet förändras.

Statistik över inträffade vårdskador finns inte och därför behöver arbetet för ökad patientsäkerhet starta med en kartläggning över de vanligaste vårdskadorna. Att uppfylla nollvisionen i tandvården kommer att ta tid, men det är verkligen hög tid att påbörja arbetet. 


Till artikel i Tandläkartidningen. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu