Ämnen i konsumentprodukter som efter åratal av forskning befinns vara giftiga och förbjuds, ersätts snabbt av industrin med andra ämnen med okända gifteffekter och det tar ytterligare år innan man vet tillräckligt om möjliga gifteffekter. Bromerade flamskyddsmedel har fasats ut på grund av giftighet, liksom ftalater, men har i stor utsträckning ersatts med ett annat ämne, trifenylfosfat, TPHP (engelsk beteckning triphenyl phosphate), om vars hälsoeffekter mycket lite är känt. TPHP används både som flamskyddsmedel och som mjukgörare i plaster, lacker och andra produkter. Hittills begränsade studier har visat på hormon- och reproduktionsstörningar och genotoxiska effekter.

I vilken grad befolkningen är exponerad och vilka källor som är de dominerande är ännu okänt, men man finner spår av ämnet i större delen av befolkningen. Kvinnor har högre halter än män, vilket tyder på att kosmetiska produkter kan vara en dominerande källa.

Misstankarna har riktats mot nagellack där det oftast, men långt ifrån alltid, finns angivet på förpackningen att det innehåller TPHP. Halter upp till 1,68 % har uppmätts i nagellacker och medelhalten i de undersökta proverna var 0,89 %. Klara nagellacker hade högre halter än färgade, 1,16 % respektive 0,49 %. Halterna är i samma storleksordning som tidigare använda ftalater. TPHP metaboliseras till DPHP (en fenylgrupp avspjälkas) som kan mätas i urinen.

För att avgöra hur stort upptaget från nagellack är undersöktes två grupper om 16 och 10 personer som fick ta bort befintligt nagellack, vänta i 72 timmar varefter bakgrundsexponeringen mättes i urinen. Grupp I fick måla naglarna med nagellack med känd TPHP-halt och DPHP mättes i urinen efter 24 och 48 timmar. Grupp II målade naglarna på en konstgjord hand. Avsikten var att avgöra om upptaget från egna fingrarna övervägde eller om inandning utgjorde den största exponeringsvägen. Detta även med tanke på exponeringen hos personer som arbetar på nagelsalonger där det ännu inte finns några mätningar. Värdena för bakgrundsexponeringen subtraherades individuellt från de förhöjda halterna efter applicering av nagellack.

DPHP kunde uppmätas 2-6 timmar efter lackeringen hos 24 av 28 urinprover med ett medeltal om 2,48 milligram/ml. 10-14 timmar efter lackering fanns DPHP i alla prover och efter 24 timmar 6,59 gånger högre än efter 2-6 timmar. Nagelbitning och handtvätt påverkade inte resultaten. Hos några personer hade DPHP inte nått toppnivå efter 48 timmar. En beräkning av upptaget visade att cirka 0,5 % av TPHP som applicerats på naglarna absorberades, det mesta inom 24 timmar.

De personer som målade naglarna på en konstgjord hand fick en marginell, ej signifikant ökning av DPHP i urinen, vilket tyder på att nästan allt upptag skedde genom naglarna. Man kunde ej avgöra om ämnet vandrade genom nageln eller togs upp av vävnaden runt naglarna.

Liksom vid andra larm om giftiga ämnen i kosmetika så reagerade handelsorganisationen för kosmetiktillverkare med att kalla studien ovan för ”spekulativ och missledande” och att ”tillverkarna av nagellack står bakom produkterna och är stolta över att kunna förse det amerikanska folket med tillgång till ett brett spektrum av säkra, högkvalitativa och innovativa produkter som de kan uppskatta och lita på” enligt en artikel i Chicago Tribune. Enligt en av författarna till studien ovan behövs bättre reglering av kosmetika: ”Vi borde inte tillåta att industrin fortsätter med att ersätta en dålig produkt med en annan.”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015300714

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)