Kvicksilverkonventionen (Minamatakonventionen) ställer krav på utfasning av amalgam då detta dentala material står för stor andel av spridning av kvicksilver. Precis som i Sverige klagar tandläkare på att det blir mycket dyrare med alternativen. I Braslien har dock forskare undersökt detta och funnit att om amalgam i mjölktänder ersätts med ett hållbart glasjonomercement (HVGIC) blir kostnaden jämförbar med amalgam och till och med något lägre. 

Slutsatsen forskarna i Brasilien drar är att det är mycket små skillnader i kostnad mellan glasjonomercement och amalgam. Då har de inte tagit hänsyn till miljökostnader och dylikt.

Studien gjordes på 6 och 7-åriga skolbarn i ett område med socioekonomiskt svaga familjer. Amalgam är fortfarande tillåtet att sättas in på barn och i den meningen var inte undersökningen kontroversiellt, trots att Tandvårdsskadeförbundet ser negativt på att använda barn som försöksdjur när det gäller kvicksilver.

Om det behövs restauration av flera ytor var till och med glasjonomercement billigare då det tog två minuter mindre tid att göra fyllningen färdig jämfört med amalgam. Att ersätta amalgam med glasjonomercementet Ketak Molar i barns mjölktänder innebär således ingen extra kostnad. 

Den svenska erfarenheten är att tandläkarna innan amalgamförbudet gnällde över att kostnaderna skulle bli höga. Några sådana dramatiska höjningar som tandläkarna förespådde av tandvårdens kostnader har inte inträffat. Att göra en bra kompositfyllning i tunna lager tar något längre tid än att smacka in en amalgamfyllning.

En korrekt gjord amalgamfyllning ska dock putsas då den stelnat och kräver således ytterligare ett besök. Därför kan aldrig en kompositfyllning bli dyrare om inte tandläkaren fuskar och låter bli att putsa amalgamfyllningen några dagar efter appliceringen. 

Diskussionens vågor går nu höga i flera EU-länder liksom i många länder i Asien och Afrika då amalgamet ska fasas ut. Att brasilianska forskare gjort en kostnadsanalys är värdefullt i det fortsatta arbetet för en amalgam och kvicksilverfri värld. 

Till forskningsartikeln (engelska)
Till mer information om Ketak Molar (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu