Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport där det föreslås mer aktiva åtgärder för att minska riskerna med miljörelaterad ohälsa. Tanken är att miljöerna ska vara fria från farliga ämnen, buller, luftföroreningar och andra hälsoskadliga faktorer. Inte heller här diskuteras metaller från munhålan i form av kvicksilverånga som alla med amalgamfyllningar dagligen andas in. Inte heller diskuteras implantat av titan eller vad guld och andra metaller kan ställa till med när de fortplantas ut i kroppen från metallkeramiska kronor, broar, piercing etc.

Miljörelaterad hälsa, skriver Folkhälsomyndigheten,  handlar om att vår närmiljö inte ska orsaka några negativa hälsoeffekter samtidigt som miljöns hälsofrämjande egenskaper ska värnas. Miljöerna ska såldes vara fria från farliga ämnen, buller, luftföroreningar och andra hälsoskadliga faktorer..

I rapporten föreslås samverkan mellan olika myndigheter i ett nationellt nätverk för miljörelaterad hälsa med Folkhälsomyndigheten som samordnande myndighet. Därmed skapas ett bredare beslutsunderlag och större möjligheter att nå målen. Det finns också en tydlig markering att myndigheter som i dag står utanför själva miljömålsarbetet ska involveras. Detta för att kunna stöda arbetet med Agenda 2030 och HO:s miljöhälsoprocesser.

Munhålans betydelse för upptag av metaller, som i huvudssak kommer från reparationer av tänder eller implantat i käkbenet, måste tas på största allvar, enligt Tandvårdsskadeförbundet. Detsamma gäller andra metalliska implantat i kroppen som tex höftledsproteser, titanskruvar i ben osv. Metalljoner läcker ut i kroppen och vissa känsliga människor får därigenom alltför höga metallhalter och får helt onödiga hälsoproblem. 

Till rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu