Till medicintekniska produkter hör tandlagningsmaterial och många olika proteser i käkbenet, bröstet, höften med mera. De sätts in i kroppen och ska stanna där under mycket lång tid. Det handlar om årtionenden eller resten av livet. Då tror man att de ska vara ordentligt testade, åtminstone på liknande sätt som läkemedel. Så är det inte. Ingen ordentlig kontroll av medicintekniska produkter finns och sällan eller aldrig är de kliniskt testade. 

Journalister runt om i världen undersöker nu marknaderna för medicintekniska produkter. Resultaten är skrämmande. Det finns ingen kontroll. Till och med produkter som är bevisat skadliga fortsätter att säljas utan att några myndigheter reagerar.

I Belgien har dock myndigheter undersökt påståenden om att kirurger fått mutor för att gynna vissa märken av medicintekniska produkter liksom anklagelser om att bruket är utbredd i Europa. Det tycks som om produkter först prövas i Europa där risken för åtal är liten och går det bra här introduceras produkterna på den amerikanska marknaden. Se mer länken nedan.

Korrumptionen är uppenbart stor. Läkare får betalt av bolagen för att använda deras produkter. Ofta förnekar läkare att produkten kan vara skadlig och när patienten kommer med sådana misstankar avfärdas de och vårdgivaren säger att det inte kan finnas några samband mellan produkten och hälsan. Detta känner vi igen från den svenska tandvården.

Bivekrningsregister fungerar inte då läkare inte rapporterar sådant. En viktig anledning är att deras arvoden från producenterna eller försäljarna av dessa produkter då uteblir. Försäljare förlorar jobbet om det berättar sanningen och skulle läkarnas namn komma ut i media förlorar även de jobbet. Man skyddar alltså varandra, vilket gynnar producenterna som slipper kritik. 

Många medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet har upplevt liknande problem. Det gäller såväl tandfyllningar som implantat. Trots att de själva ser samband mellan tandläkarbesöket så förnekar tandläkaren att det kan vara en fyllning, bro eller implantat som är orsak till besvären. Inte ens om patienten återkommer efter borttagning av misstänka material får de gehör från sin vårdgivare.

Det finns därför anledning att gemensamt jobba för bättre kontroll av tandfyllningsmaterial, implantat med mera. Det är också viktigt att anmäla till Läkemedelsverket, Patientnämnden och IVO om de avvikande reaktioner som uppstår. 

Se kort om Belgiens arbete via länken nedan. Där finns också en youtubefilm som är väl värd att se inbäddad i den länkade texten. 

Till mer information, se också youtubefilmen i denna länk

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu