Rotfyllningar orsakar många olika symtom, vilket främst beror på att en död rotfylld tand innehåller bakterier och andra mirkoorganismer. Dessa kan spridas till andra delar av kroppen, men de producerar också mängder av gifter som också sprids i kroppen. 

I början av 1900-talet placerade tandläkare Weston A Price fragment av rotfyllda tänder under huden på 60 000 kaniner. Samtliga kaniner fick de sjukdomar som bäraren av tanden hade. Även modern forskning ger likande resultat. 

DNA-teknik gör att man kan analysera vilka bakterier som finns i rotfyllda tänder och där finns många patogena bakterier, men olika för olika individer. Forskare har bland annat funnit borreliabakterien i rotfyllda tänder. 

Tandläkare Hal Huggins var den som i modern tid konstaterade att rotfyllda tänder var skadligt för hälsan. Först hade han problem att återskapa Prices försök. Han kom då på att bakterier i rotfyllda tänder lever i extremt syrefattig miljö och att det därför är svårt att hitta dem med bakterieodling.  

Huggins startade då ett DNA-lab för att bättre kunna analysera vilka bakterier som finns i rotfyllningar och han fann många patogena sådana. Senare har forskare funnit samband mellan rotfyllningar och hjärtkärlsjukdomar liksom mellan rotfyllningar och cancer och framför allt bröstcancer. 

Tandvårdsskadeförbundet känner till många personer som blivit friska efter att deras rotfyllda tänder tagits bort och därför rekommenderas att infekterade tänder tas bort istället för att rotfyllas. Alternativ finns i form av broar, avtagbara proteser eller implantat i zirkonia. 

Läs mer här om Hal Huggins och rotfyllda tänder

Se trailer för filmen The root cause 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu