Magnesium har en välkänd skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom och stroke, men inverkan av kalcium och kalium är mindre väl undersökta. Kalcium är nödvändigt men för mycket orsakar hjärtstörningar. De tre ämnena är kroppens vanligaste mineraler.

Långtidsuppföljningar av hälsoförhållanden med upprepade enkäter om föda och levnadsförhållanden är ovanliga och oftast görs bara en enkät eller mätning vid studiens början och man följer sedan populationen under ett antal år.

I en långtidsstudie, kallad the Nurses Health Study, följdes i ena gruppen 86149 kvinnor (sjuksköterskor) i 30 år och i en andra, senare grupp, 94715 kvinnor i 22 år. Frågeformulär användes vartannat år under de första åren och därefter vart 4:e år för uppdatering. Fall av stroke hos femtedelen med högsta, respektive lägsta intag av mineralerna jämfördes. Personer som vid inledningen redan hade haft stroke, cancer, hjärt-kärlsjukdom eller extremt intag av energi eller som inte fullföljde enkäterna uteslöts. 3780 fall av stroke registrerades men fler inträffade men medicinska data var inte tillgängliga för alla.

Högt sammanlagt intag av magnesium, kalcium och kalium, jämfört med lågt, gav en 13 % lägre risk för stroke men vid statistisk uppdelning av de enskilda mineralerna visade sig den största skyddseffekten finnas hos magnesium, följt av kalium. Kalciumintag skyddade inte.

Tf har genomgående avrått från att äta stora doser kalcium, speciellt tillsammans med D-vitamin som ökar upptaget. Patienter kan övertalas av läkare att inta stora doser av ämnena för att motverka osteoporos. Kalciumeffekterna kan motverkas genom att öka intaget av magnesium, något som dessutom även motverkar osteoporos och fibromyalgi.

Till artikel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)