Tandvården utgår främst från reparativa åtgärder, trots att sjukdomen i allra högsta grad kan förebyggas. Det är helt enkelt mer lönsamt för samhället att förebygga karies istället för att reparera hålen, enligt en rapport från EFP. Sådana hälsokostnadsanalyser har Tandhälsoförbundet länge förordat.

Det är helt enkelt mer lönsamt för samhället att förebygga karies och tandköttssjukdomar istället för att reparera uppkomna hål eller tvingas dra ut ruttna tänder. Hur kommer det sig då att vi fortsätter att reparera skador i tänderna? Ett paradigmskifte behövs i tandvården. 

Den ideella organsiationen European Federation of Periodontology (EFP) arbetar för vikten av en bättre tandhälsa hos alla. Sedan tidigare har WHO konstaterat att karies och tandköttssjukdomar är den mest utbredda sjukdomen i världen. Dessutom är den helt onödig då den går att förebygga.

Nu  har alltså EFP via sina beräkningar konstaterat att det finns ett stort behov investeringar i förebyggande åtgärder inom tandvårdens område. Det behövs en politisk samordning mellan folkhälsa, betalsystemen i tandvården och klinisk praxis. 

Rapporten visar behovet av att intressenter investerar och gemensamt driver förebyggande åtgärder, främjar en bättre samordning mellan politik, folkhälsa, betalningssystem och klinisk praxis. Detta är i alla högsta grad en politisk fråga. 

Riskfaktorer för ohälsa i munhålan är bland annat mineralbrister liksom brist på fettlösliga vitaminer liksom för hög sockerkonsumtion, rökning och hög alkoholkonsumtion. Dålig tandhälsa i sin tur ökar risken för diabetes, hjärtkärlsjukdomar, cancer och stroke. 

Förbättrad tandhälsa minskar därför inte bara kostnaderna för reparativa åtgärder utan ger också stora hälsoekonomiska vinster. Tandhälsoförbundet har länge försökt förmå statliga tandvårdsutredningar att räkna på de  hälsoekonomiska kostnaderna för dålig tandhälsa. Nu har EFP gett lite hjälp på traven och slutsatsen är att samhället i stället för reparativa tandvårdsåtgärder ska satsa på det förebyggande arbetet. 

EFP bildades 1991 och består av 38 nationella parodontala sällskap som representerar cirka 16 000 tandläkare och forskare inom det orala området. 

Till rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)