För närvarande utreds tandvårdsförordningen där bland annat ersättning för byte av dentala material man inte tål regleras. Tandvårdsskadeförbundet är sedan länge missnöjd med tandvårdsförordningens 6:e och 7:e paragrafer då det enligt dessa är mycket svårt att få fyllningsbyte. Förbundet skickar en skrivelse till utredningen angående dessa frågor.


Byte av dentala material måste vara gratis för den som inte tål sina amalgamfyllningar, metaller i kronor, broar eller titanimplantat. Socialstyrelsen har godkänt dessa material och därför kan inte den enskilda tandläkaren klandras för att ha gjort fel. Då är det rimligt att försäkringskassan står för kostnaderna för omgörning. I sådana beslut ska patientens berättelse väga tungt.

I dag är byråkratin stor när det gäller att söka bidrag för byte av fyllningar och egentligen är det endast fyllningsbyte som regleras i tandvårdsförordningen. Som patient måste man först skaffa ett läkarintyg på att man är allergisk mot ett material och sen måste man hitta en tandläkare som är beredd att ansöka hos regionen för att få bidraget. Där sker överprövning av läkarens och tandläkarens inskickade material och många får inte bidraget. 

Att man inte får bidraget kan bero på att läkaren skrivit ett intyg som inte anses tillräckligt klargörande eller att patienten inte har lokala synliga rodnader eller andra besvär intill fyllningarna. Det hjälper alltså inte med en påvisad allergi, det behövs mer för godkännande. Läkarintyget är viktigt vid paragraf 7-prövningen och ofta får man avslag. 

För den enskilde handlar det om mycket stora kostnader, som beror på felbehandling eller okunskap från tandläkarens och samhällets sida. En krona i metall som patienten inte tål kostade minst 7 000 kr. Omgörning och en ny helkeramisk krona mer än fördubblar patientens kostnader.

Svårigheter att bevisa samband mellan dentala material och ohälsa gör det omöjligt att definiera den här gruppen och därför anser Tandvårdsskadeförbundet att patientens egen berättelse ska väga tungt vid beslut om fyllningsbyte. Därtill bör hela beslutsprocessen läggas i tandvårdslagen (så som gällde för 9§) och det ska vara möjligt att överklaga besluten, vilket det inte är idag. Dessutom bör alla dentala material omfattas och inte som nu endast tandfyllningar. Förbundet för också fram att Melisa-testet är det som bör gälla vid allergier eller påverkan på immunförsvaret. 

Se mer skrivelsen till utredningen.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu