Tf-bladet nr 4/19 hade en artikel om lasertandvård för att bland annat behandla karies och tandköttsinflammationer. I Dental Tribune finns en intervju med tandläkaren och professorn Josep Arnabat-Domínguez som jobbat med och forskat om laser sedan början av 1990-talet. Laser är ett modernt verktyg som inte har de negativa effekter borren har. 

Professor Arnabat-Dominquez använder samma sorts laser som vi skrev om i Tf-bladet. Denna typ av laser har flera användningar i tandvården, menar den spanska professorn. Lasern går att använda på både mjuk och hård vävnad i munhålan och man behöver därför inte flera olika utrustningar utan det räcker med en. 

Mjukvävnadsbehandling med Er,Cr:YSGG-laser minskar smärta och svullnad vid operationer och det innebär stora fördelar för patienten, säger han. Dessutom läks sårvävanden mycket bra efter laserbehandling. Man kan alltså slippa både bedövning och mediciner efter ingreppet.

Dessutom slipper man borrens vibrationer och värmeutveckling som faktiskt till och med kan skada tanden. Borttagning av karies med laser gör också att man inte riskerar ta bort för mycket av tanden och det blir sterilt direkt. 

Arnabat-Dominquez berättar också att lasern utvecklats mycket under de drygt 25 år han använt den. I dag är den här typen av lasrar mer effektiva och snabbare än tidigare och det går också att komma åt på lite undanskymda ställen. Han upplever således många fördelar med lasertandvård och anser att alla tandläkarkliniker ska ha en laser.

Till artikeln i Dental Tribune
Till artikel i Tf-bladet om laser

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu