Enligt en artikel i Tandläkartidningen finns sällan anledning att använda antibiotika lokalt. I flertalet fall med t. ex. infektioner i tandköttsfickor, runt implantat och i rotkanaler är mekanisk och kemisk behandling ofta effektivare. Man slipper också risk för resistens genom att inte använda antibiotika. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan svamp- och bakterieinfektioner. På svampinfektioner har antibiotika ingen effekt. 

Man behöver således sällan använda antibiotika i tandvården och när det gäller svampinfektioner anser artikelförfattaren att lokal behandling med nystatin är bäst. Svåra infektioner kan behöva behandlas med  fluconazole. Att avstå från socker och snabba kolhydrater kan vara ett sätt att svälta ut svamparna. 

En del frågar om antibiotika ska användas vid utdragning av rotfyllda tänder med tanke på alla bakterier som då trillar ut i munhålan. Antibiotika ställer till många problem varav resistens och utveckling av resistenta bakterier är ett. Ett annat är att antibiotika stör kroppens normala tarmflora, åtminstone om man tar det via munnen och lokal behandling kan därför vara att föredra. Av dessa skäl ska antibiotika användas så lite som möjligt.

Om tandläkare har ordentliga utsug och gör rent efter utdragning av infekterade eller rotfyllda tänder uppstår sällan problem. Det senare innebär att den lilla hinnan som tanden sitter i ska tas bort och ofta behöver tandläkaren också skrapa bort infekterat ben. En del tandläkare har ozongas för att effektivt ta död på eventuella mikroorganismer som kan gömma sig i hålrum i käkbenet. 

PRF är också bra för att hindra infektioner och förbättra läkningen av käkbenet. PRF innebär att tandläkaren tar patientens eget blod, centrifugerar det och tar ut den ljusa fraktionen som består av vita blodkroppar och fibronogen samt tillväxtfaktorer. Se mer här. Ett membran tillverkas och läggs i hålet som bildats efter den utdragna tanden. De vita blodkropparna tillhör kroppens immunförsvar och känner igen bakterierna och kan snabbt omhänderta eventuella kvarvarande sådana. 

Till artikel i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu