Det går att laga tänderna med kosten De är i allra högsta grad beroende av ständig näringstillförsel. Fettlösliga vitaminer, C-vitamin och mineraler är livsviktigt för tändernas remineralisering och för att kariesangrepp i tänderna ska kunna självläka. Detta har varit känt sedan början av 1900-talet och mer modern foskning har bekräftat resultaten. Det gäller alltså att lägga om kosten och att tillföra vitaminer och mineraler vid behov. Närmare fem veckor tar det innan saliven blir så näringsrik att kariesangreppen stannar av och självläkningen påbörjas. 

Kostomläggning är nödvändigt om man börjar få kariesangrepp. I första hand ska socker tas bort liksom processade och raffinerade livsmedel. Mer ska man äta av grönsaker, hälsosamma fetter och benbuljong. Sannolikt behövs tillskott av fettlösliga vitaminer liksom mineraler som magnesium och fosfors. 

Tandläkare Weston Price undersökte ursprungsbefolkningars tänder och fann att de var friska och sällan hade kariesangrepp. Tänder som slagits ut ledde så gott som aldrig till att tänderna behövde dras ut. Istället skapade kroppen ett hårt lager dentin över själva brottytan och tanden kunde finnas kvar även om den blivit något kortare än tidigare. 

Price gjorde försök på skolbarn med mycket karies och efter fem veckor hade kariesangreppen slutat och senare tillkom självläkning av områdne med karies. Detta enbart genom att ge barnen näringsrika luncher sex dagar i veckan. 

Dieten byggde på kokad buljong av ben från kossor, fågel och fisk som barnen fick som en gryta. I den fanns grönsaker, strimlat kött eller fisk och två dagar i veckan strimlad lever, vilket gav tillskott av mineraler och vissa fettlösliga vitaminer. Jucie av apelsin eller tomat gav C-vitaminer och smör, mjölk och nötter gav fettlösliga vitaminer. Man kan behöva tillskott av A, D och K-vitamin liksom C-vitamin. 

Viktigt är också att undvika fytinsyra och andra gifter som binder mineraler och gör att dessa inte kan tas upp i kroppen. Fytinsyra finns i spannmål, nötter och bönor och har egentligen som uppgift att hindra fröna att gro innan marken är vattenindränkt. Själv kan man efterlikna naturen genom att lägga frön och nötter i blöt ett dygn då hinner fytinsyran brytas ner och mineralerna blir tillgängliga.

Till artikel om kostens betydelse för hälsan (Medicinsk Access)
Till artikel från 1932 (engelska)
Till Steven Lin och Dental Diet (engelska)
Till Weston A Price Foundation (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu