Kompositer är plastmaterial som tandläkare ofta lagar tänder med då de är både billiga och hållbara. Plasten består oftast av metakryler, men även andra material finns men är mindre vanliga. En annan möjlighet är att använda ormocerer, som är ett mellanting mellan plast och keramiska material. 

Kompositerna består av två delar (ungefär som epoxilim) som blandas. Dessa komponenter är giftiga och kan både framkalla allergier och cancer. De härdas dock antingen kemiskt eller med ett speciellt ljus från en lampa. När materialet är härdat försvinner de skadliga egenskaperna.

Anledningen är att de bildar långa kolvätekedjor som är stabila och hårda. Om härdningen inte blir tillräckligt bra kan små mänger av de ursprungliga ämnena finnas kvar ohärdade. De nkan då ställa till hälsobesvär. 

Viktigt är att tandläkaren lägger materialet i tunna lager och härdar ordentligt. För att det ska fungera måste ljuset vara exakt de våglängor som är anpassade för materialet och lampan får inte heller vara smutsig. Härdning (belysning av materialet) behövs även efter att tanden putsats eftersom det då kan komma upp små mängder ohärdat material till ytan. 

Finns ohärdade plaster kvar så försvinner de oftast efter en kort tid. En del personer är dock extremt känsliga och kan må mycket dåligt av plaster. Även tandläkare kan få besvär, särskilt om de spiller materialet på fingrarna. 

De så  kallade ormocererna fungerar som kompositer, men de innehåller en stor mängd ytterst små fillerpartiklar. Det innebär att man behöver mindre mängd plastmaterial i dessa fyllningar, vilket är bra för dem som är mycket känsliga. Dessa fyllningar blir också hårda och hållbara.

Admira är ett material som har kiseldioxider som bindemedel, vilket gör att man slipper metyakrylater som folk kan vara känsliga för. Även dessa måste härdas noga. Denna grupp består av flera olika material och för den som är känslig för metaller är Admira Fusion Extra det absolut bästa materialet då det saknar titandioxid som färgämne. 

Kompositer och ormocerer innehåller oftast olika metaller som färgämnen och hormonstörande bisfenoler som mjukgörare. Känsliga individer kan reagera mot dem. Kontrollera därför alltid med tandläkaren vad kompositen eller ormoceren innehåller innan ni bestämmer vilket material som ska användas. När tandläkaren köper ett material följer alltid ett datablad med som redovisar eventuella biverkningar, innehåll av olika ämnen  med mera. Begär att få se det.

Glasjonomercement används ibland på barn eller som temporära fyllningar. Tyvärr frigörs från dem fluor och aluminium, vilket inte är bra och speciellt inte för mycket känsliga personer. Den viktigaste beståndsdelen är polyakrylsyra och den som inte är allergisk eller reagerar på andra sätt mot de ovan nämnda ämnena mår bra av denna fyllning. 

Tandhälsoförbundet (Tf) anser att man innan ett nytt dentalt material används bör testa det på sig själv. Lämpligen genom att tandläkaren sätter fast en liten bit material på en tand.

Tänk också på att det är väldigt individuellt hur en personer reagear mot sitt tandfyllningsmaterial. Därför finns än så länge inte ett material som passar alla. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu