Så här skriver en person till Tandvårdsskadeförbundet i september 2018: Mina akuta besvär började efter mitt senaste tandläkarbesök för ca 3 veckor sedan. Detta efter att en av mina tänder spruckit på mitten och det enda som syntes var en stor amalgamplump. Tandläkaren borrade bort amalgamet och jag fick omedelbart rätt många symtom inklusive minnesluckor.

I detta fall kom en amalgamförgiftning i omedelbar anslutning till tandläkarbesöket och borttagning av en amalgamfyllning. Följande besvär uppträdde:

 • Ont i huvudet varje dag
 • Mycket förhöjt blodtryck (150/90 till 180/115)
 • Medicinering mot högt blodtryck hjälpte inte
 • Muskelsmärtor i låret
 • Minnesluckor (glömmer inom ett par minuter vad jag ska göra)
 • Ångestattackerpåbörjade
 • Ständig irritation (utan att jag kan finna någon anledning till detta)

Påbörjade vitamin och mineralbehandling enligt Tandvårdsskadeförbundets rekommendationer medförde att bodtrycket gick ner något, men flera av symtomen var fortsatt kvar. 

Detta är ett av flera exempel på kvicksilverförgiftning i modern tid. Trots att inget nytt amalgam sätts in i folks tänder tas amalgam bort och putsas, vilket i båda fallen frigör kvicksilverånga som både patient och tandvårdspersonal andas in.

Kraftig vattenbegjutning behövs för kyla fyllningen och därmed minska kvicksilveravgången. Kofferdamm som går upp över näsan hindrar en del kvicksilverånga att hamna i inandningsluften. Ännu mindre blir det om tandläkaren använder en särskild sug så kallad clean-up. Utsug under hakan för att dra bort kvicksilverångan från andningszonen är också nödvändigt för att skydda patienten.

Inga råd finns från varken Socialstyrelsen eller Arbetsmiljöverket angående hantering av amalgam och kvicksilver i tandvården. De togs bort i samband med amalgamförbudet och ansågs onödiga. Effekterna blir att känsliga patienter insjuknar och sannolikt finns även negativ påverkan på personalen. Nya anvisningar behöver tas fram då det dröjer flera årtionden innan befolkningen blir amalgamfri.

Se också historien om Maria

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu