Fortsatt år 2018 blir folk kvicksilverförgiftade hos tandläkaren. Anledningen är att tandläkaren borrar i fyllningen utan att ge patienten adekvat skydd. Vid borrning i amalgam frigörs kvicksilverånga i stor mängd och om det andas in tas 80 % upp i lungorna och förs vidare via blodet till kroppens olika organ. Huvudvärk, illamående, smärtor, ögonbesvär, ångest och oförklarlig oro är symtom som kan uppträda. När väl kvicksilver kommit in i kroppen tar det lång tid att bli av med det. 

Märkligt är att tandläkare inte har kunskap om hur skadligt amalgam är och hur lättflyktigt kvicksilverånga är. Hälften av amalgamfyllningen består av kvicksilver och en enda medelstor fyllning kan innehålla 1,5-2 gram kvicksilver. Större fyllningar eller amalgamkronor innehåller 3-4 gram kvicksilver. 

Tandvårdsskadeförbundet anser att man inte alls ska borra i amalgam utan i stället försöka spräcka fyllningen och lyfta ut bitarna. Ändå kan patienten få en ordentlig kvicksilverdusch. För att minska frigjord kvicksilverånga ska fyllningen under arbetet vattenbegjutas, cleanupsug ska användas så att kvicksilverångorna förs ut i den vanliga sugen. Även kofferdamm behövs och den bör gå upp över näsan. Känsliga patienter måste få friskluftsmask för att inga ångor ska tränga in i luftvägarna. 

Bra är också om patienten får ha glasögon och att kroppen täcks för att hindra att kvicksilver hamnar där. Kvicksilver är inget att leka - det är ett allvarlig och mycket skadligt cellgift. Dock varierar känsligheten och vissa blir sjuka av väldigt lite medan andra tål att vistas i kvicksilverhaltig miljö hela livet. 

Nyligen kontaktades Tandvårdsskadeförbundet av en man som blev allvarligt sjuk efter borttagning av en enda amalgamfyllning hos tandläkaren. Han insjuknade strax efter tandläkarbesöket med allvarliga symtom och däribland huvudvärk, kraftigt förhöjt blodtryck, muskelsmärtor, minnesluckor, ångestattacker och en allmän oro i kroppen. Symtomen kvarstod i tre veckor och därefter togs kontakt med Tandvårdsskadeförbundet. Han intog därefter avgiftande vitaminer och mineraler och situationen förbättrades något. Tyvärr tar det lång tid innan kvicksilver försvinner ut ur kroppen. 

Ett kelerande ämne finns som heter Irminix designat för att ta hand om kvicksilver och föra ut det ur kroppen. Detta får säljas som ett särläkemedel sedan 2012 för att användas på  personer med akut kvicksilverförgiftning. Även tandläkare kan skriva ut detta läkemedel. Men än har ingen svensk läkare eller tandläkare använt sig av den möjligheten och ingen av de kvicksilverförgiftade som under det senaste året kontaktat Tandvårdsskadeförbundet har erbjudits detta. 

Snarare har behandlade tandläkare varit helt oförstående till att patienten kunnat bli kvicksilverförgiftad av behandlingen. Vid några tillfällen har patienten skickats till vårdcentralen då tandläkaren trott det varit bakterier eller virus som orsak till hjärtbesvär, dimsyn och andra symtom. Det är helt oacceptabelt att tandläkare förgiftar folk och därför behövs ordentlig kompetensutveckling.

Tandvårdsskadeförbundet har bett Socialstyrelsen att göra ett speciellt meddelandeblad om säker hantering av amalgamfyllningar i tandvården. Något sådant tycks dock inte vara på gång trots det uppenbart stora behovet. Inte heller från Arbetsmiljöverket finns några riktlinjer för personalen när det gäller arbete med amalgam som fortfarande putsas eller tas bort och därigenom ger upphov till exponering för kvicksilverånga.

Läs mer om riskerna med kvicksilver och amalgam via länkarna nedan

Till IAOMT:s kurser för tandläkare (engelska)
Amalgamsanering enligt IAOMT (engelska)
Tandvårdskadeförbundets hemsida om amalgamsanering
Artikel om Irminix
Inga säkra gränsvärden finns för kvicksilver (engelska)
Till Tf:s film om amalgam och dentala material
Position paper från IAOMT (engelska)
Bättre efter amalgamsanering, artikel i Tf-bladet av professor Ulf Lindh
Pressrelease "Förgiftad hos tandläkaren"
Sofia blev förgiftad hos tandläkaren
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu