Norska forskare undersökte förekomst av de farligaste tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly i bröstmjölk. De fann att antalet amalgamfyllningar hos modern har större betydelse för halten i bröstmjölken än konsumtionen av atlantisk fisk. Medianvärdet för kvicksilver i bröstmjölk var 0,20 mikrogram per kg. Enligt forskarna behövs bättre information och råd om amalgamets betydelse för kvicksilverhalten i bröstmjölk.

Kvicksilver, kadmium och bly är bland de giftigaste ämnena vi känner och små barn är särskilt känsliga för dessa gifter. Därför undersökte forskarna förekomst i bröstmjölk. I alla prover fann man kadmium och kvicksilver. För kadmium och bly gäller att forskarna för dessa ämnen fann de lägasta uppmätta i hela världen hos de norska kvinnorna. Kvicksilver fanns i högre halter. 

Så mycket som 46 procent av kvicksilverhalten i bröstmjölk anser forskarna kan förklaras av fiskkonsumtion och kvinnans amalgamfyllningar. Faktum är att endast 10 procent av detta kunde hänföras till konsumtion av atlantisk hälleflunda, mager havsfisk, musslor och krabbor. Kvicksilverhalten i bröstmjölk beror således i mycket hög utsträckning på antalet amalgamfyllningar hos modern.

Enligt forskarna är det  viktigt att upplysa folk om amalgamfyllningarnas inverkan på kvicksilverhalten i bröstmjölken. I Sverige är det något annorlunda då vi äter mer insjöfisk vars halter ofta är relativt höga och därför kan en svensk studie visa något högre andel kvicksilver som kommer från fisk, men med stor sannolikhet är amalgamfyllningarna fortsatt en relativt stor andel av kvicksilvret som hamnar i bröstmjölken. 

Även om kvicksilver och amalgam är förbjudet sedan 2009 är det fortfarande kvinnor i fertil ålder som har amalgam. Bland de nya svenskarna är andelen med amalgamlagningar hög och bland dessa finns många kvinnor i fertil ålder. Det finns således anledning att varna gravida och ammande kvinnor för kvicksilver från amalgam. Viktigt för att minska frigörelsen av amalgam är att låta bli att inta varma drycker, tugga tuggummi etc.

Till forskningsartikeln   (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu