Laurence Evrard, som forskar i Bryssel, beskriver oral galvanism på grund av tandfyllningar av metaller i en klargörande artikel från 2011. Han beskriver i sin forskningsartikel effekter av oral galvanism och berättar också att titan frigörs till vävnaderna runt implantatet. Det senare har nyligen bekräftats i svensk forskning. 

Laurence Evrard är forskare vid Universite´Libre i Brysse och är också kliniskt verksam. 2011 publicerade han en vetenskaplig artikel där han beskrev risker med metalliska dentala material. Han skrev att metaller i dentala blandningar kan korrodera i saliven. Han konstaterade också att korrosionen ökar om det är flera metaller i samma munhåla och beskriver mrf foton allergiska reaktioner såsom lichenoida reaktioner. 

När guld i dentalt material kommer i kontakt med amalgam bildar amalgamet den positiva polen och guld den negativa och det uppstår spänningar mellan metallerna, berättar Evrard. Detta fenomen beskrivs tydligt i hans artikel från 2011. Det handlar om oral galvanism. Sådan galvanism är vanligt på exempelvis båtbottnar där olika metaller orsakar stora skador. 

Evrard tar i artikeln upp att titan från implantat frigörs till vävnader runt implantatet. Något som en svensk forskare nyligen rapporterat i en doktorsavhandling. Titan beskrivs som en metall som kan orsaka typ IV-reaktioner, dvs starkt fördröjda allergiska reaktioner. Hudtester ger sällan effekt på titan. När implantatet tas bort tillfrisknar ofta patienten, enligt artikelförfattaren.

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu