Två funktionsmedicinska forskare från USA gjorde 2015 en omfattande litteraturstudie över vilka livsmedel som påverkar kroppens avgiftningssystem.  De menar att gifter spelar stor roll för många sjukdomar och att kliniska rekommendationer för att maximera kostens effekt på avgiftningen behöver utformas samtidigt som rekommendationer behövs för att minska exponeringen för gifter.

Att kosten har betydelse för hälsan och uppkomst av kroniska sjukdomar blir alltmer uppenbart. Samtidigt som exponering och ackumulering av gifter har visat sig ha betydelse för uppkomst av t ex hjärtkärl-sjukdomar, typ 2 diabetes och fetma.

Forskningsrapporten visar många svårigheter när det gäller bedömning av särskilda livsmedels effekter på avgiftningen. En viss koncentration av ett livsmedel kan öka aktiviteten av ett visst enzym medan högre doser kan hämma det. Vitlök, gurkmeja, broccoli, svarta bönor och grönt te finns bland de livsmedels som i forskning visat sig förbättra avgiftningen. 

Svårigheter att bedöma behovet av vissa livsmedel beror också på genetisk konstitution och om gener är aktiverade eller inte. Forskarna menar att det behövs mer klinisk forskning relaterat till generna för att kunna ge rätt råd till folk som är sjuka om kosten.

I dag har det främst forskats på cellnivå, men eftersom människan är så komplex ger sådan forskning inte tillräcklig information. De efterlyser således mer klinisk forskning om olika livsmedels betydelse för hälsan. 

För den som är tungmetallförgiftad lyfter forskarna särskilt upp enzymet metallotionin och glutation. Tillskott av zink (15 mg/dag) har stimulerat bildning av metallotionin och därmed ökat avgiftningen vid ett försök på tio dagar. I tarmen har man funnit alltför låga halter metallotionin hos personer med IBS. Ezymhalten ökade vid mycket höga tillskott av zink. Även svampen Cordyseps sinensis som växer i Himalaya ökade metallotioninhalten, enligt rapporten. ​Glutationbildningen stimuleras bland annat av exmpelvis broccoli, lökväxter, citrusfrukter, vitlök och gurkmeja. 

Forskarna anser dock att kunskaperna är alltför låga i dag för att kunna rekommendera individuell kost. Däremot anser de att alla bör uppmanas att äta en kost rik på grönsaker. Läkare uppmanas också att kontrollera för olika individuella genetiska problem för att kunna ge råd om kosttillskott eller speciell föda. 

Till forskningsrapporten 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu