Forskningen går framåt. Titanimplantat har länge ansetts vävnadsvänligt och accepteras också hos många patienter. Dock finns en viss andel där det fungerar mindre bra och kroppen kan till och med stöta ut implantat. Nu har emellertid ett företag med ursprung på Chalmers i Göteborg hittat ett sätt att göra konstgjort ben med samma molekyler som finns i människokroppen. Genom att täcka implantatets yta med detta förbättras inläkningen. 

Tandvårdsskadeförbundet har uppmärksammat riskerna med titan framför allt som implantat i käkarna. Känsliga medlemmar och andra som söker råd hos förbundet har berättat om extrem trötthet, orkeslöshet, värk, ihållande hosta, bihåleproblem, psykiska besvär och mycket annat efter att ha fått titanimplantat i käkarna. Det finns alltså en riskbild med titanimpantat (se också länken nedan). 

Forskningen vid Chalmers om att tillverka konstgjort ben av material som kroppen känner igen ger dock nytt hopp för den som har behov av implantat där det inte är möjligt att få annat än metall.

Benmaterialet som tillverkas i Mölndal hos Astra Zeneca läggs i tunna lager på implantatets yta har lett till ett genombrott inom området. Med detta material på implantatet hindras kroppen att stöta ut implantatet och risken för att titanjoner tränger ut minskar sannolikt också och därmed risken för allergiska reaktioner. 

För många metallkänsliga individer kan den nya teknologin möjliggöra t ex ett höftimplantat, eftersom det i dag är relativt omöjligt att få ett i annat material än metall. Detta är positivt. 

En liten risk finns dock och det är att metallen i sig kan fungera som en antenn och risken är då att elöverkänsliga ändå kan ha problem med materialet som finns under ytbeläggningen. Tandvårdsskadeförbundet ser dock positivt på detta, men avråder fortatt för titanimplantat i käkarna då Zirkonia är ett bättre och icke-metalliskt material. Metallerna bör sparas tills de verkligen behövs. 

Till intervju med VD:n för bolaget Magnus Larsson
Se också risker för problem med benvävnad, periimplantit mm i artikel publicerad på Dental24
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu