Kompositer eller plastfyllningar härdas i allmänhet av en lampa med speciell våglängd. Nu har NIOM kommit ut med råd och rekommendationer för härdlampor och hur länge tandläkaren bör belysa fyllningen för effektiv härdning. Följs rekommendationerna minskar risken för skadliga monomerer och fyllningen blir hård och tät. 

Lär känna din härdlampa är NIOM:s rekommendation till tandläkarna. I en ny rapport föreslås att härdlampans funktion och våglängd kontrolleras både vid köp och en tid efteråt. Dessutom bör tandläkaren anpassa tiden för belysning av fyllningen beroende på kliniska aspekter t ex hur långt ifrån fyllningen lampan hålls och i vilken vinkel belysningen sker.

Om längden eller vinkeln mellan härdlampan och fyllningens yta inte är enligt tillverkarens rekommendationer behövs ökad tid för att fyllningen ska härda ordentligt. Dessutom anser författarna till publikationen att själva lampan bör täckas med ett genomskinligt material för att den inte ska riskera att bli kontaminerad och därmed få försämrad funktion. Tandläkarna bör också skydda sig själva mot ljuset då det kan skada ögonen.

Tandläkarna rekommenderas att åtminstone använda tillverkarens rekommendationer och aldrig härda kortare tid än 10 sekunder. Alltför lång tid är inte heller bra då det kan öka risken för värmeutveckling som kan skada kringliggande vävnader. 

Som patient kan man inte kontrollera tandläkaren härdlampa eller vilken tid som behövs. Det kan dock vara bra att fråga tandläkaren vilken härdningstid som krävs och kanske be om något längre tid än rekommenderat. När en fyllning har slipats bör fyllningen härdas ytterligare en gång för att slippa läckage av kvarvarande monomerer. 

Till artikeln från NIOM (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu