Journalister har avslöjat att dentala implantat inte alltid är rena utan kan innehålla föroreningar som organiskt material och nickel. Den senare är en metall många är allergiska mot. Inte heller keramiska zirkoniaimplantat är alltid så rena som de borde vara. För att helt oberoende av kommersiella intressen kunna kontrollera implantaten bildades redan 2016  Cleanimplant Foundation CIF GmbH  och de har sitt säte i Berlin i Tyskland. Organisationen arbetar strikt vetenskapligt och är transparanta när det gäller varifrån pengar till verksamheten kommer. 

The CleanImplant Foundation initierar objektiva analyser av produktionskvalitet av dentala implantat. De anlitar oberoende forskningsinstitutioner och prövningarna görs enligt ett förutbestämt protokoll. 

Bland annat har avslöjats att flera implantat innehåller organiskt material, vilket inte är bra. Andra kan innehålla metaller som nickel, krom, järn och mycket annat. Till och med koppar och tungsten har hittats på några av de undersökta implantaten. 

Föroreningar i implantaten kan orsaka att de inte läker in ordentligt och andra problem. Medlemmar i Cleanimplant Foundation kan på ett tidigt stadium ta del av de forskningsresultat som anses relativt säkra. Det är ett bra sätt att få kunskap om vilka material som är lämpliga att använda. 

Kontrollera med tandläkaren kvaliteten på implantaten. Billiga implantat kan vara förorenade av metaller, organiskt material etc. vilket kan äventyra inläkningen. 

Se mer länkarna nedan 
Till Cleanimplant Foundation (engelska)
Till artikel i Dental Tribune (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu