Känslighet mot gluten kan ge många olika symtom. Ibland kan de påminna om dem som kvicksilverskadade har. Tarmproblem är således inte de enda symtomen utan det kan också uppträda smärta i leder och muskler, domningar i benen, kramper i musklerna, hjärndimma, beteendeförändringar,huvudvärk, inflammation i huden och järnbrist.

Känslighet mot gluten kan vara svår att mäta. Påtagligt är dock att hälsan förbättras om man låter bli gluten.Celiaki är dock tydligare då tarmluddet förstörs och man kan mäta antikroppar mot vissa ämnen. 

Vid känslighet mot gluten förstörs tarmväggen och den blir mer genomsläpplig för proteiner, bakterier med mera. En genomsläpplig tarm kan orsaka allergi om ämnen som inte ska finnas i blodet återfinns där. Vid celiaki uppträder inflammation direkt i cellväggen och den förstörs, men kan återuppbyggas om den sjuka helt avstår från glutenprodukter. 

Kanske kan också andra så kallade autoimmuna sjukdomar gå att bota genom att man ändrar kosten. Kunskaperna om detta är dock otillräckliga. Men att ändra kosten och ta bort inflammationsdrivande födoämnen som gluten, mjölk och socker är ändå värt att pröva.

Till artikel på det norska laboratoriets hemsida www.lab1.no
Till artikel om glutensensitivitet (www.lab1.no)
Till information om provtagning (www.lab1)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu