Varför blir inte alla sjuka av sina amalgamfyllningar? Ärftliga faktorer har betydelse. Av en forskningsrapport från Italien framgår vilka gener som har betydelse för hur kvicksilver från amalgam påverkar kroppen. Viktiga gener är de som bidrar till att föra ut kvicksilver ur kroppen, dvs. de som bestämmer hur fort man avgiftar sig från tungmetallen kvicksilver. 

Kvicksilver påverkar på många olika sätt. Dels kan man vara allergisk, vilket påvisas med Melisatest (http://www.melisa.org) och dels påverkas biokemin direkt genom att kvicksilver binds till olika proteiner och gör att kroppens biokemi förändras eller att kroppen upplever molekylen som främmande och man utvecklar autoimmunitet mot proteinet.

Rena allergier aktiverar immunförsvaret och gör att man kan få symtom omedelbart eller inom någon eller några veckor. Påverkan på biokemin tar ofta längre tid och kan handla om årtionden. Till slut när kroppen fått alltför höga halter i något organ försämras funktionen och man blir sjuk. 

Ärftlig känslighet handlar om gener som påverkas av kvicksilver, men ofta är det en kombination av detta och sådan känslighet som beskrivits ovan. Om gener som kodar för att bilda det viktiga enzymet glutation (t ex GSTM1, GSTT1) har försämrad funktion klarar kroppen inte tillräckligt hög produktion av enzymet. Det innebär försämrad avgiftning och detsamma gäller vissa andra avgiftningsenzymer som styrs av andra gener (t.ex. MT2A, SEPP1).

Känsligheten är individuell för kvicksilver och andra metaller. Det gör att en del kan tåla relativt mycket kvicksilver utan att bli sjuka. För det mesta hänger det samman med en mycket bra förmåga till avgiftning och man får då inte en upplagring av kvicksilver i kroppen. Andra drabbas väldigt snabbt av problem och kan i bland få specifika besvär på grund av de gener de ärvt av mamman och pappan. Se mer länken nedan.

Kvicksilver är också en metall duktig på att sätta på eller stänga av gener. Kvicksilver är därmed epigenetiskt aktiv, vilket i sig kan ha stor betydelse för hur man som individ reagerar på kvicksilver. Detta behandlas i en helt färsk forskningsrapport. Se länken nedan. 

Till forskningsrapporten om gener och kvicksilverpåverkan (engelska)
Till forskningsrapport om kvicksilver och epigenitik (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu