En del tandvårdsskadade blir inte helt friska efter borttagning av fyllningar de inte tål. Andra orsaker måste man då leta efter. Bakterien Mykoplasma kan vara en av flera orsaker som den vanliga vården sällan upptäcker, bland annat kan den finnas i rotfyllda tänder. Här redovisas vad några läkare och forskare funnit när det gäller mykoplasmas roll för diagnosen kroniskt trötthetssyndrom. 

Den norske läkaren Geir Flatabø anser att många fall av kroniskt trötthetssyndrom har att göra med bakterien mykoplasma. Den tränger in i cellerna och är svår att bli av med. 

Bakterien ger kroniska ospecifika lunginflammationer (Mycoplasma pneumoni) som yttrar sig i form av hosta. Vanligt pencillin är verkningslöst eftersom bakterien ”lurar” vårt immunförsvar dels genom att leva inuti kroppens celler. Allvarligt är också att bakterien kan plocka upp poteiner på cellytan, vilket kan orsaka autoimmuna reaktioner.

Mycoplasma är enormt liten, faktiskt den minsta fritt levande organismen som identifierats om man ska tro Wikipedia. Har den fått fäste i lungorna kan den sprida sig till andra organ exempelvis till hjärnan och där utlösa PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome). Mycoplasma har isolerats från rotfyllda tänder och kan tränga in i dentinkanalerna på den döda tanden.

Enligt professor Garth Nicholson, vid The Institute for Molecular Medicine, menar att många ME-patienter troligen lider av mykoplasma. Hans forskning visar också att mykoplasma har spridits via vacciner, bland annat under Gulf-kriget. producerar

Mykoplasma bilar gifter som kan påverka mitokondriernas funktion och gifterna skadar också kroppens tillverkning av glutation. Extrem trötthet, försämrat skydd mot oxidativ stress och dålig avgiftning kan då bli fallet. Dessutom trycker mykoplasma ner immunförsvaret och ökar därmed risken för andra infektioner och kan minska symtomen.

Det senare försvårar diagnosen. Blodprover kan tas som påvisar antikropper mot mykoplasma.

Antibiotika kan användas om sjukdomen är för plågsam, enligt både Garth Nicholson och Geir Flatabø. Då handlar det om doxycyklin eller erytromycin då vanligt pencillin inte hjälper. Garth Nicholson menar att det finns flera olika terapier och att det är väldigt individuellt vilka som fungerar. Dock har han funnit att omkring 40 procent av alla ME-patienter blir bättre av LRT (Lipid Replacement Therapy), som går ut på att förbättra mitokondriernas funktion med hjälp av fosfolipider (lecitin). 

Till information på TV-helse (Artikel av Geir Flatabø)
Till intervju 2018 med Garth Nicholson
om mykoplasma (engelska)
Forskningsartikel om LRT av Garth Nicholson (engelska)
Till redovisning av forskningsartiklar om mykoplasma (engelska)
Det  här är mykoplasma.(Medibas)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu