En ny forskningsrapport har nu bekräftat flera andra forskares iakttagelser som tyder på att kvicksilver som frigörs från mammans amalgamfyllningar under graviditeten kan öka risken för autism.

Många olika orsaker finns säkert till autism. Kvicksilver är en av flera faktorer som funnits med i diskussionerna. Nu har forskare funnt ökad  risk för autism om mödrarna haft amalgamfyllningar.

Så många som 28 av 40 (70 %) av mödrarna till barn med autism hade amalgamfyllningar, visar rapporten.   

Förhöjda kvicksilverhalter hos barn med autism anser forskarna kan bero antingen på ökad exponering för kvicksilver eller vara en effekt av sämre utsöndring av kvicksilver och att halten i kroppen därför blir hög. Vid mätning av plasmavärden hade autistiska barn förhöjda kvicksilver- och blyhalter.

Forskarna undersökte 100 barn som delades in i tre grupper; dels en bestående av autistiska barn, en bestående av syskon till autistiska barn och en kontrollgrupp. Man mätte halten profyriner i urinen, vilket är ett tecken på förhöjda kvicksilvervärden.

Till forskarrapporten, som ïnnehåller fler referenser.

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu