En ny forskningsrapport har nu bekräftat flera andra forskares iakttagelser som tyder på att kvicksilver som frigörs från mammans amalgamfyllningar under graviditeten kan öka risken för autism.

Många olika orsaker finns säkert till autism. Kvicksilver är en av flera faktorer som funnits med i diskussionerna. Nu har forskare funnt ökad  risk för autism om mödrarna haft amalgamfyllningar.

Så många som 28 av 40 (70 %) av mödrarna till barn med autism hade amalgamfyllningar, visar rapporten.   

Förhöjda kvicksilverhalter hos barn med autism anser forskarna kan bero antingen på ökad exponering för kvicksilver eller vara en effekt av sämre utsöndring av kvicksilver och att halten i kroppen därför blir hög. Vid mätning av plasmavärden hade autistiska barn förhöjda kvicksilver- och blyhalter.

Forskarna undersökte 100 barn som delades in i tre grupper; dels en bestående av autistiska barn, en bestående av syskon till autistiska barn och en kontrollgrupp. Man mätte halten profyriner i urinen, vilket är ett tecken på förhöjda kvicksilvervärden.

Till forskarrapporten, som ïnnehåller fler referenser.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu