Det är inte billigt att gå till tandläkaren idag. Många har inte råd att betala för den tandvård som de skulle behöva. Fonder och stiftelser är därför en viktig källa till att möjliggöra tandvård för dessa personer.

För den som är i behov av tandvård, men befinner sig i en svår ekonomisk situation, finns det viss hjälp att ta del av. Det finns till exempel fonder och stiftelser som man kan söka ekonomisk hjälp från.

Om man söker bidrag från fonder, organisationer eller stiftelser kan ett kostnadsförslag behövas från en tandläkare. Detta kan vara nödvändigt för att de olika aktörerna skall kunna ta ställning till och avgöra omfattningen av ett eventuellt finansiellt stöd.

Fonder och stiftelser inom tandvård kan ibland finansiera alltifrån enkla undersökningar och tandvårdsbesök till mer avancerade behandlingar. Flera av organisationerna samarbetar också med tandvårdskliniker och tandläkare för att erbjuda tandvård till rimligare priser. Dessa organisationer kan vara allt från allmänna tandvårdsfonder till stiftelser som riktar sig mot specifika grupper, som exempelvis barn eller personer med funktionsnedsättning.

Gula Änglarna är en ideell organisation som stödjer människor som lever i hemlöshet samt fattigpensionärer och ungdomar i svårt utsatta livssituationer. Hjälpen som ges är behovsbaserad och det kan exempelvis röra sig om tandvård eller glasögon. Länk 

Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne är en organisation som stödjer ensamstående kvinnor med barn. De kan genom denna stiftelse få hjälp med sådant som Socialstyrelsen normalt inte hjälper till med. Runt ett femtiotal kvinnor per år får hjälp, med bland annat tandvård, och bidraget uppgår till maximalt 40 000 kronor. Länk

Johanniterorden i Sverige hanterar ett stort antal ansökningar om ekonomisk hjälp från privatpersoner och organisationer varje år, både i Sverige och utomlands. Ekonomisk hjälp ges främst till äldre och/eller sjuka. I mindre omfattning till barn och barnfamiljer i svåra omständigheter. Tandvård och syn- och hörselhjälpmedel prioriteras. Länk

Stiftelsen Stockholms Stadsmissions Understödsfond har till ändamål att utge bidrag bland annat till äldre och sjuka personer samt andra behövande bosatta i Stockholms län för kostnader för medicin, tandvård och annan vård samt andra av sjukdom och funktionsnedsättningar föranledda kostnader. Stadsmissionen meddelar dock att ansökningsperioden är stängd gällande ekonomiskt bidrag för tandvård år 2024 i och med att pengarna är slut för årets ansökningsperiod. Länk 

FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande) är en ideell förening som idag samverkar med ett åttiotal bidragsgivande stiftelser. Målgrupperna är främst ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer. Många av FVO:s sökande har hamnat i en ekonomisk knipa efter oväntade förändringar i livet. En förutsättning för att söka ekonomiskt bidrag från FVO är att man först har sökt och fått beslut angående bidrag från det offentliga stödsystemet. FVO har på sin hemsida, en speciell undersida om ekonomiskt stöd gällande tandvård. Länk 

På Länsstyrelsens hemsida kan man söka och hitta uppgifter om olika stiftelser. Via denna sida går det exempelvis att göra sökningar om stiftelser som man kan söka stipendier eller bidrag från. Länk 

Man kan även vända sig till Socialtjänsten i hemkommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Privatpersoner har rätt att göra en ansökan och få den prövad. Man har sedan rätt att få en motivering till Socialtjänstens beslut. Om man inte är nöjd med beslutet har man rätt att överklaga. I det ekonomiska biståndet som Socialtjänsten kan bevilja ingår exempelvis ekonomiskt stöd för tandvård. Länk 

Stöd om du inte har råd med tandvård - 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)