På Chalmers tekniska universitet pågår intressant forskning som i framtiden kan förhindra periimplantit och kanske också parodontit. Det forskarna har utvecklat är ett plastmaterial som mixas med graphen. En ytterst tunn hinna bildas som kan bekläda ett implantat. Graphenet har mikroskopiska taggar som mekaniskt dödar bakterier och hindrar att bakteriefilm bildas. 

Ett tunt lager graphen blir ett dödligt vapen mot bakterier på implantat, skriver Chalmers i ett pressmeddelande angående den forskning som pågår på det tekniska universitetet. Märkligt nog påverkas inte människokroppens celler. 

Bakterier finns överallt i kroppsvätskorna, vilket innebär att det inte bara är blod som bär med sig mikroorganismer. De flesta implantat har en yta som bakterier gärna fäster vid och därför får man också bakteriefilmer på dessa.

På tandimplantat kallas bakterietillväxten periimplantit, vilket är betydligt vanligare på implantat av titan jämfört med sådana av zirkonia.

Bakterietillväxt på implantat är ett stort bekymmer inte bara i tandvården utan även vid höft- och knäimplantat. Även viss utrustning som katetrar vid urinläckage kan få bekterietillväxt på de ytor som kommer i kontakt med kroppsvätskan. 

Det forskarna på Chalmers har tagit fram är små tunna lager av graphen som främst består av kolatomer uppbyggda i en speciell struktur. De har upptäckt att graphen måste läggas i ett vertikalt tunt lager för att åstadkomma den bakteriedödande effekten. Då dödas bakterier mekaniskt, "graphenflaken" sticker helt enkelt hål på de små bakterierna som dör direkt. Mänskliga celler påverkas inte särskilt mycket, beroende på att de är mycket större.

Att täcka ett implantat med graphen är vad forskningen går ut på. Då kommer bakterier och en del andra mikroorganismer att dödas och man slipper antibiotika och de risker långvariga inflammationer innebär. Ett lager graphen förbättrar också implantatets inläkning i benet. Kanske hindras också materialläckage från implantatet, men detta är fortfarande oklart. Forskarna har just börjat med dessa undersökningar och det dröjer innan vi får se dessa innovationer i tandvården.

Betydligt mer forskning behövs alltså för att kontrollera att inga oväntade biverkningar uppstår. Graphen dödar alla bakterier även de goda, men eftersom bakterier på implantat är ovälkomna och inte har någon positiv funktion att fylla så gör det ingenting. Någon spridning till tarmarna, huden och andra ställen där bakteriefloran har viktiga funktioner har man hittills inte sett. Inte heller har man kunnat konstatera att titan eller andra metaller i implantatet löses ut till omgivande vävnad. 

Tidigare var det väldigt dyrt och komplicerat att framställa antibakteriellt graphen. Nu framställs materialet betydligt billigare genom att man mixar graphen och en plast. Även detta i mycket tunna lager. I princip skulle man kunna ha detta material på implantat och i tandfickor för att döda bakterier. 

Chalmers samarbetar med ett företag som gör katetrar och andra medicinska instrumet och där tror de att deras forskning kommer att få praktisk användning. Det som möjligen kan bekymra är att graphen är elektriskt ledade och det finns i dag inga uppgifter på hur det reagerar tillsammans med titan. 

Till pressmeddelande från Chalmers om graphen på implantat
Till pressmeddelande från Chalmers om graphens antibakteriella förmåga
Till youtubefilm som förklarar graphenets bakteriedödande egenskaper
Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu