Nu har käkkirurgen Fredrik Hallmer funnit att käkbenet ofta läker ihop om man avlägsnar de bakterier som finns i benet. Bakterierna visar sig komma från munhålan, men i praktiken skulle de också kunna komma från rotfyllda tänder, men det har Hallmer inte undersökt. Många som tagit bisfosfonater och är oroliga för bennekros kan nu andas ut. I den refererade studien blev de flesta smärtfria och kunde tugga normalt igen efter behandlingen. 

Bisfosfonater och denosumab är läkemedel som ges till patienter med benskörhet och till patienter med bröst- och prostatacancer som spritts till skelettet. Därmed hämmas nedbrytningen av benet, men käkbenet reagerar annorlunda och där kan man istället få nekros eller förstört och dött ben.

Fredrik Hallmer, som är övertandläkare i käkkirurgi och doktorand vid Malmö universitet, har tittat på riskfaktorer.Studien är relativt liten (55 patienter). Behandlingen går ut på att tandläkaren tagit bort död benvävnad och i dessa fall har det skett genom att död benvävnad sågas ur och man syr därefter tillbaka slemhinnan. Därefter säger Fredrik Hallmer så läker det ihop och nytt ben bildas. Det innebär också att tidgare smärta försvinner. 

Det Hellmert funnit i käkbenet är bakterier som normalt finns i munhålan och kan orsaka tandlossning. Bakterier från stammarna Firmicutes, Synergistetes, Actinobakteria, Spirochaetes och Fusobacteria har hittats i käkben som dött på grund av medicinering med bisfosfonater. 

Även i rotfyllda tänder kan bakterier av detta slag finnas, vilket också leder till nekros i käkbenet. Det är därför tandläkarna noga måste rensa käkbenet efter att rotfyllda tänder tagits bort. Om så inte sker kan bakterierna fortsätta att försämra benet med smärta och många olika symtom.

Fredrik Hallmer menar alltså att det är tandlossningssjukom i kombination med läkemedel som leder till bennekros. Det innebär att käkbensnekrosen är behandlingsbar och det har han nu visat på ett begränsat antal patienter. Han fann också att diabetes ökar risken för käkbensnekros. Därför anser han att vid all form av medicinering som riskerar bryta ner käkbenet ska bakterierna i tandköttsfickorna samtidigt behandlas. 

Tandvårdsskadeförbundet välkomnar denna forskning då vi hittills inte kunna ge några förslag på åtgärder till dem med eller med risk för käkbensnekros inducerad av läkemedel. Det finns också anledning för Hellmert att titta även på bakterier från rotfyllda tänder. Sådana bakterier kan förstås också spridas i ett poröst käkben.

Till Dental24 där forskningen sammanfattas
Till forskningsrapport om mikroflora och osteoporos
Till forskningsrapport om behandling av käkbensnekros

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu