Att injicera botulinumtoxin för att minska spänningar i käkarna är något som tandläkare kan göra. Giftet som sprutas in gör att musklerna slappnar av, det vill säga spänningarna upphör. Viktigt om man ska göra sådana injektioner är att veta att risk finns för att käkbenet försämras. Det gäller precis som i många andra fall i tandvården att väga för- och nackdelar med en behandling. 

Det är inte alltid tandläkaren berättar om riskerna med olika behandlingar och därför behöver man själv som patient ta reda på eventuella nackdelar. Det finns tandläkare som har god erfarenhet av injektioner med botulinumtoxin för att häva spänningar i käkarnas muskler, som annars skapar problem i form av tandgnissling och smärta i käkområdet.

Tandvårdens behandlingar och material är sällan evidensbaserade. I bästa fall finns beprövad erfarenhet, men inte heller det ska man vara säker på då utvecklingen går mycket fort både när det gäller behandlingsalternativ och materialutveckling. Gällande botoxinjektioner i käkmuskulaturen finns ett litet antal forskningsstudier. Nu har en litteraturöversikt publicerats där forskarna pekar på risker att käkbenet försämras. 

Studier på djur visar att botox påverkar den mekaniska pressen på olika ben och därmed stör balansen mellan benuppbyggnad och bennedbrytning i käkbenet. Det forskarna sett är att nedbrytningen av ben ökar och därmed försvagas benet. 

Litteraturstudien, som det finns länk till nedan, visar att en sammanläggning av sex olika studier på människor visar att käkbenet försvagas året efter injektion av botulinumtoxin. Det forskarna sett är att käkbenets yttersta hårda skikt (cortex) minskat och att käkbenets densitet eller täthet försämrats. 

Det finns alltså anledning att väga för och nackdelar med botoxinjektioner om tandläkaren föreslår det. Det finns också anledning att påminna om att fundera över orsakerna till muskelspänningar i käkregionen. Många olika teorier finns däribland stress, problem med nackkotpelaren, infektioner i munhålan eller inflammationer inuti käkbenet.

Till litteraturstudien om risker med botulinumtoxin i tandvården (engelska)
Till ytterligare en forskningsstudie (engelska)
Se också Tf:s hemsida om inflammationer i käkbenet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)