Kroppen behöver jod för flera funktioner. Vid brist är särskilt sköldkörteln utsatt. Norska forskare har funnit att landets invånare är i riskzonen för jodbrist och särskilt gäller det gravida och ammande kvinnor vilket kan påverka kommande generationer negativt. I Sverige tillsätts jod i salt i betydligt högre halter än i Norge och risken är således mindre här, De som använder jodfritt salt eller saltar sparsamt på maten kan dock få jodbrist. 

Myndigheterna i Norge gjorde mätningar 2016 och fann att av 804 gravida och 175 ammande kvinnor (18-44 år) som bodde i Oslo hade 74 % av de gravida och 55 % av de ammande kvinnorna jodbrist. Forskaren Sigrun Henjum från Oslo konstaterar att låga jodnivåer under graviditeten kan få konsekvenser för barnets mentala utveckling och risk för läs och skrivsvårigheter finns. 

Jod behövs framför allt för att sköldkörteln ska fungera normalt, vilket bland annat har betydelse för kroppen metabolism och energiomsättning. För lite jod kan orsaka struma och underaktivitet i sköldkörteln (hypothyroidism) men för mycket är också skadligt och kan orsaka hög metabolism (hypotyreos). 

Fisk, alger och jodberikat salt innehåller jod. Många kan dock behöva tillskott. Jod tas upp genom huden och ett sätt att kontrollera om man har brist är att köpa kaliumjodid i hälsokostaffären och smeta in en droppe i armvecket. Tas det upp snabbt bör man ta jodtillskott. 

Se TV-helse (norska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu