Det är svårt att göra studier om hur kosten påverkar bland annat på grund av olika ärftliga anlag. Nu har forskare gjort en intressant jämförelse mellan tvillingar som ätit vegansk kost eller en blandkost. Den veganska kosten sänkte kolesterolet och andra parametrar som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom. Långtidsstudier saknas dock.

Studien har gjorts vid Stanfords universitet och forskarna har undersökt 22 tvillingpar (enäggstvillingar) varav tio var män. Medelåldern var 40 år. En av tvillingarna åt vegansk kost under åtta veckor medan den andra tvillingen åt en normal blandkost. Tvillingarna som åt blandkost utgjorde kontrollgrupp. 

Många olika parametrar mättes bland annat sådana som påverkar risken för hjärtkärlsjukdomar och diabetes. De som åt veganskt fick bättre värden t.ex. minskat LDL-kolesterol och förbättrad nivå av fasteblodsocker. 

Det finns förstås stor osäkerhet även med denna studie och särskilt som den inte var längre än åtta veckor. Det går alltså inte att dra slutsatser om långvarig kostomläggning.

Vegansk kost innehåller t.ex. inte så mycket vitamin B12 som en animalisk kost och därför kan man tänka sig B-12 brist på lite längre sikt om inte en förbättrad tarmflora hjälper kroppen med detta vitamin. Det kan också vara svårt att få i sig tillräckligt med proteiner. Längre tids kostomläggning behöver alltså undersökas. 

Tändernas påverkan kontrollerades inte alls. Weston A Price förordade animalisk buljong hos dem med dålig tandstatus för att de skulle få tillräckligt med fettlösliga vitaminer och mineraler. En sådan diet gav "immunitet" mot karies efter en femveckorsperiod. Att undersöka vegansk kosts påverkan på kariesutvecklingen är därför önskvärt.

Den redovisade studien på tvillingar och påverkan av kosten är mycket intressant, men fler och tidsmässigt längre studier är behövs för att bättre kunna avgöra kostens betydelse och eventuella risker med animalisk föda.

Författarna bakom artikeln skriver dock att det kliniskt kan vara värt att överväga rekommendation om vegansk kost. 

Till sammanfattning av studien på forskning.no
Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)