Internationella forskare anser att amalgam ska förbjudas i alla länder. Kelering bör tillåtas för att avgifta folk som är sjuka och många olika åkommor förbättras efter kelering, vilket många läkare, tandläkare och andra terapeuter hade praktisk erfarenhet av. 

Förbjud amalgam, säger representanter för den Internationella konferensen om metallavgiftning, som Tandvårdsskadeförbundet är initiativtagare till och också  Intetionella forsarrangerat. Forskare från hela världen deltog och deras budskap är tydligt - förbjud amalgam i alla länder. Det kvicksilverhaltiga dentala materialet ställer bara till probem i kroppen på folk. Avgan. iftning är nödvändigt för att drabbade ska återfå hälsan.

Konferensen i Berlin avslutades med budskapet att ökade resurser till forskning behövs, att samarbetet mellan kliniker och forskare behöver förbättras för att skapa mer evidens för kelering och andra former av avgiftning samt informationen till allmänheten om vilka effekter metaller kan ha i kroppen. 

I Sverige är kelering med EDTA och DMSA inte tillåtet och särskilt inte för patienter som långsamt förgiftats av sina amalgamfyllningar. Många på konferensen var förvånade över att detta inte är tillåtet i vårt land. 

Forskare, läkare och tandläkare har berättat om dramatiska förbättringar med kelering (dvs ämnen tillsätts som binder till metaller och drar ut dem ur kroppen). Metaller ställer till med många problem i kroppen och det är angeläget att öka kunskaperna om detta. Exempelvis redovisade Joachim Mutter (Tyskland) flera fall med eksem som förbättrats efter kelering. Han berättade också att kroppens egen avgiftning förbättrades kraftigt om man vistas i lågstrålande miljöer.

Edwin Boegman (Sydafrika) redovisade goda resultat med kelering när det gäller kroniskt trötthet (CFC/ME) med kelering. Han menar att många med allmänna besvär blir bättre efter kelering och att det förbättrar både livskvaliteten och livslängden. 

Alla var djupt imponerade över att Tandvårdsskadeförbundet arrangerat denna konferens. Och ser gärna att det blir en till om två år. Förbundet hoppas kunna ge stafettpinnen vidare till något annat land/organisation. 
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu