Internationella forskare anser att amalgam ska förbjudas i alla länder. Kelering bör tillåtas för att avgifta folk som är sjuka och många olika åkommor förbättras efter kelering, vilket många läkare, tandläkare och andra terapeuter hade praktisk erfarenhet av. 

Förbjud amalgam, säger representanter för den Internationella konferensen om metallavgiftning, som Tandvårdsskadeförbundet är initiativtagare till och också  Intetionella forsarrangerat. Forskare från hela världen deltog och deras budskap är tydligt - förbjud amalgam i alla länder. Det kvicksilverhaltiga dentala materialet ställer bara till probem i kroppen på folk. Avgan. iftning är nödvändigt för att drabbade ska återfå hälsan.

Konferensen i Berlin avslutades med budskapet att ökade resurser till forskning behövs, att samarbetet mellan kliniker och forskare behöver förbättras för att skapa mer evidens för kelering och andra former av avgiftning samt informationen till allmänheten om vilka effekter metaller kan ha i kroppen. 

I Sverige är kelering med EDTA och DMSA inte tillåtet och särskilt inte för patienter som långsamt förgiftats av sina amalgamfyllningar. Många på konferensen var förvånade över att detta inte är tillåtet i vårt land. 

Forskare, läkare och tandläkare har berättat om dramatiska förbättringar med kelering (dvs ämnen tillsätts som binder till metaller och drar ut dem ur kroppen). Metaller ställer till med många problem i kroppen och det är angeläget att öka kunskaperna om detta. Exempelvis redovisade Joachim Mutter (Tyskland) flera fall med eksem som förbättrats efter kelering. Han berättade också att kroppens egen avgiftning förbättrades kraftigt om man vistas i lågstrålande miljöer.

Edwin Boegman (Sydafrika) redovisade goda resultat med kelering när det gäller kroniskt trötthet (CFC/ME) med kelering. Han menar att många med allmänna besvär blir bättre efter kelering och att det förbättrar både livskvaliteten och livslängden. 

Alla var djupt imponerade över att Tandvårdsskadeförbundet arrangerat denna konferens. Och ser gärna att det blir en till om två år. Förbundet hoppas kunna ge stafettpinnen vidare till något annat land/organisation. 
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu