Karies eller tandskador som leder till infektioner i tandpulpan med varbildning och värk drabbar många människor. Socialstyrelsen förordar rotfyllningar trots avsaknad av evidens. Det senare enligt SBU:s undersökning 2010 där man förordade klinisk forskning och uppföljning av rotbehandlingar för att just skapa evidens. Nio år senare har inget hänt och svenska tandläkare fortsätter att göra cirka 250 000 rotfyllningar om året trots att annan forskning tyder på kopplingar mellan flera olika sjukdomar och rotfyllda tänder. Ännu värre är att folk som vill ta bort rotfyllda tänder inte får göra det...

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) skrev år 2010 "Trots att rotfyllning är ett både vanligt och kostsamt ingrepp, är den vetenskapliga kunskapen på området ytterst begränsad. Forskningen ger inga besked om hur man bäst avgör när borren bör undvikas och tandpulpan bevaras. Ingen vet heller vilken teknik och vilket material för rotfyllning som fungerar bäst, och tandläkarna har olika uppfattning om när en tidigare fyllning bör göras om."

Forskningen har hittills inte funnit någon metod att avgöra vilka tänder som kan klara sig utan rotfyllning. Det går inte heller att säga vilken behandling av tandpulpan som är bäst vid karies och andra skador och dessutom går åsikterna starkt isär gällande vilka metoder som ska användas, enligt SBU:s genomgång av forskning inom området .

I en enkät med patientfall som SBU skickade till över 2000 tandläkare i hela landet, valde de svarande olika behandlingsstrategier. Det gäller till exempel patienter med blottad tand­pulpa eller en rotfyllning som behöver göras om. Svaren visar att det inte ens finns någon praxis utan den behandling som erbjuds patienterna varierar. 

SBU-rapportens författare efterlyste redan 2010 (dvs för nio år sedan) ett landsomfattande register som gör det möjligt att följa kvaliteten på området, till exempel hur bra olika rotfyllningar håller utan att ge nya problem. I dag finns ett tandhälsoregister, men via det går inte att få fram något liknande, utan det behövs ett särskilt kvalitetsregister för just rotfyllningar. Alternativt klinisk uppföljning på ett antal kliniker plus uppföljning av ett statistiskt urval som extraherar rotfyllda tänder och deras hälsostatus under ett antal år efter behandlingen. 

Trots att evidens saknas för rotfyllningar och åtgärder i samband med dem rekommenderar Socialstyrelsen tandläkarna att göra rotfyllningar vid pulpaskador. Var finns patientsäkerhetsarbetet i tandvården?

Ingenting finns i Socialstyrelsens riktlinjer som rekommenderar tandläkaren att berätta hur ofta rotfyllningar misslyckas, risken att rotfyllningen behöver göras om och risk för hälsoeffekter på längre sikt. Patienten får helt enkelt inte den information som skulle kunna bidra till ett för den enskilda väl underbyggt beslut. Patienten har måste ha rätt att själv välja mellan extraktion och rotfyllning. 

Till Tandvårdsskadeförbundet ringer många människor som vill få sina ömmande eller besvärande rotfyllningar borttagna. Trots besvär och på röntgen synlig förekomst av bakteriansamlingar i roten hittar de ingen tandläkare beredd att extrahera tanden. Anledningen är Socialstyrelsens riktlinjer ochden enskilda tandläkarens rädsla för att få anmärkningar av IVO eller i värsta fall bli av med sin legitimation.

Inom andra områden exempelvis bröstimplantat kan man som patient få sätta in och ta ut hur många gånger som helst bara man själv betalar kostnaden. På barn med trånga käkar får tandläkarna utan problem extrahera friska tänder innan tandställning sätts in. 

Kallbrand i ett finger gör att fingret omedelbart tas bort, men när det uppstår kallbrand i en tand  tvingas patienten ha denna döda kroppsdel kvar. Detta trots att kunskap finns om att alla rotfyllda tänder är fulla av bakterier som bidrar till att immunförsvaret påverkas och patienten går omkring långa tider med en kronisk infektion i kroppen.  

Det finns ingen konsekvens i Socialstyrelsen handläggning av rotfyllningar. Modern forskning blir allt tydligare i att rotfyllda tänder kan ställa till besvär i andra delar av kroppen och tydliga kopplingar finns mellan bröstcancer och rotfyllda tänder.

Endast omkring tio procent av tandvården är evidensbaserad och det är inte tillfredsstallande. Tandvården måste beforskas bättre och Socialstyrelsens riktlinjer uppdateras och i de fall evidens saknas måste det tydligt framgå och också framgå att detta ska förmedlas till patienten. 

Till sammanfattning av SBU:s rapport
Till filmen Root Cause se trailern eller betala för att se hela filmen
Till vetenskapliga rapporter som presenteras av dem som gjort filmen Root Cause (de som anser detta vara Fake News har ännu inte presenterat några forskningsrapporter i frågan)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu