Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar implantat av zirkonia då risken för allergier är liten liksom risken för galvaniska strömmar mellan olika metaller i kroppen eller mellan metall, saliv och fluor i tandkräm. Dessutom ger zirkoniaimplantat inte lika ofta upphov till bakterieinfektioner som titanimplantat.

Långa uppföljningar av zirkoniaimplantat lyser med sin frånvaro, men både fem och sjuårsuppföljningar finns. Özkust och Kazazogun har i en  litteraturöversikt i Jorunal of Oral Implantology gått igenom den forskning som fanns fram till 2009.

I den konstateras att zirkoniaimplantat är jämförbara med titanimplantat när det gäller styrka, stresstålighet och integrering i benet.

Ytterligare fördelar med zirkonia är att implantatet har samma färg som tänderna, risken för allergier är minimal och inga galvaniska strömmar mellan olika metaller uppstår då detta implantat har en keramisk struktur och inte avger joner till omgivning som titan gör. Galvaniska strömmar kan om man har titanimplantat uppstå också mellan saliven och implantatet liksom till fluor i tandkräm. Zirkonia leder inte heller värme och ström som titan gör.

En del kan bli elöverkänsliga av titanimplantat eftersom den är en metall och därmed kan fungera som antenn. Se mer Jans berättelse på denna hemsida.

Utvecklingen av zirkoniaimplantat går fort med ännu bättre hållfasthet än tidigare, detta bidrar bland annat inblandning av yttriumoxid till. Det experimenteras också med att täcka implantatets yta med olika material för att det bättre ska växa fast i benet.

Känsliga individer bör dock vara uppmärksamma på om andra ämnen än det keramiska materialet ingår då känslighet mot t ex färgämnen m.m. kan uppstå. Be därför alltid att få se innehållsförteckningen. Detta gäller även titanimplantat som sällan till 100 procent består av titan. Risk finns också för föroreningar från andra metaller finns med.

En ny avhandling visar att patienter som röker, tar magsårsmedicin, gnisslar tänderna eller har flera hälsoproblem har ökad risk att bli av med implantat. Implantat bör därför föregås av noggrant övervägande och om det behövs flera diskussioner med tandläkaren.

Till forskningsartikeln (engelska)
Till avhandlingen om zirkoniaimplantat (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu