Zirkonia är ett keramiskt material som med framgång använts till kronor och broar. Det fungerar också utmärkt som implantat. Enligt tandläkare som använt zirkoniaimplantat är de både hållfasta och ger sällan upphov till periimplantit. Dock anser forskare att det behövs mer forskning. För den som är känslig för titan och/eller andra metaller är dock zirkonia ett bra alternativ.

Under året har flera forskningsartiklar publicerats där implantat av titan och zirkonia har jämförts. Gällande korttidsuppföljning har titan och zirkonia ungefär lika bra resultat och då handlar det om uppföljning under cirka ett år. Till zirkonias nackdel hör att flertalet implantat är implantat i en del, vilket innebär att man klistrar på en krona eller bro på en uppstickande del av implantatet. 

Det finns också implantat i två delar som kan visa sig ha bättre överlevnad. Implantat i två delar är vanligt gällande titanimplantat och vid jämförelser är flertalet zirkoniaimplantat i en del medan titanimplantaten kan vara båda delarna. Detta kan ge viss fördel för titanimplantat. Men hittills har alltså överlevnaden för båda varit ungefär likvärdig. 

Några få längre studier finns också. Nedan finns länk till en litteraturstudie som visar god överlevnad av zirkoniaimplantat i ett tioårsperspektiv. Men det är som tidigare nämnts få tvåledsimplantat bland dessa. Forskarna menar att fler långtidsstudier behövs för att man med säkerhet ska kunna säga att zirkoniaimplantat är lika bra som de av titan. 

Tandhälsoförbundets bedömning är att tillräckligt med forskning finns gällande implantat av zirkonia för att detta material ska kunna rekommenderas till personer som är överkänsliga för titan och/eller andra metaller.

Den som har haft problem med t.ex. amalgam, guld och andra metaller har all anledning att välja implantat av keramen zirkonia. Flera medlemmar i Tf har fått problem med titanimplantat. Hållfastheten är jämförbar med implantat av titan för alla applikationer. Risken för periimplantit är också lägre jämfört med titan och risken för immunologiska besvär är mindre. 

Zirkonia är gjord av zirkoniumdioxid med tillsats av andra metalloxider för att skapa färg och bra röntgenkontrast. Metalloxiderna upphettas till över 900 grader och bildar därmed en keram med glasartad struktur. De typiska metalliska egenskaperna som känslighet för värme och kyla respektive att metallen fungerar som en antenn har därmed försvunnit. 

10-årsöverlevnad zirkonia, reviewartikel
Till artikel om lyckandefrekvens implantat av titan respektive zirkonia (korttidsuppföljning) 
Till artikel om biomekaniska egenskaper hos zirkonia

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)