Ny forskning visar att migrän och en del andra sjukdomar både har en genetisk och en miljömässig förklaring. Intressant är dock att man ser kopplingar till problem med immunsystemet t ex när det gäller migrän. Är detta riktigt har den medicinska forskningen hamnat i fel spår och kanske gett behandlingar som snarare förvärrar än hjälper.

Migrän har ansetts bero problem med centrala nervsystemet och att forskare nu funnit att det snarare har att göra med immunsystemet kan ställa hela den tidigare behandlingen i ett annat ljus. Den nya studien har analyserat data från 130 000 familjer i USA. Dels har man tittat på genetiska likheter och dels på miljömässiga likheter.

Genetiskt eller ärftligt fann forskarna från Chicago att migrän hade kopplingar till irriterad tarm (IBS) och att det miljömässigt fanns kopplingar mellan inflammationer i urinblåsa och urinrör och migrän. Forskarna menar att man missar mycket genom att bara titta på observerbara symtom.

Bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar finns flera som efter borttagning av kvicksilver och andra metaller i tänderna minskat eller blivit av med sin migrän.Det ger en indikation att det kan handla om överkänslighet mot metaller. Det finns förstås också andra orsaker till migrän, men det är intressant att några framsynta forskare nu börjat fundera på orsakerna genom att använda ny teknik.

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu