Ny forskning visar att migrän och en del andra sjukdomar både har en genetisk och en miljömässig förklaring. Intressant är dock att man ser kopplingar till problem med immunsystemet t ex när det gäller migrän. Är detta riktigt har den medicinska forskningen hamnat i fel spår och kanske gett behandlingar som snarare förvärrar än hjälper.

Migrän har ansetts bero problem med centrala nervsystemet och att forskare nu funnit att det snarare har att göra med immunsystemet kan ställa hela den tidigare behandlingen i ett annat ljus. Den nya studien har analyserat data från 130 000 familjer i USA. Dels har man tittat på genetiska likheter och dels på miljömässiga likheter.

Genetiskt eller ärftligt fann forskarna från Chicago att migrän hade kopplingar till irriterad tarm (IBS) och att det miljömässigt fanns kopplingar mellan inflammationer i urinblåsa och urinrör och migrän. Forskarna menar att man missar mycket genom att bara titta på observerbara symtom.

Bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar finns flera som efter borttagning av kvicksilver och andra metaller i tänderna minskat eller blivit av med sin migrän.Det ger en indikation att det kan handla om överkänslighet mot metaller. Det finns förstås också andra orsaker till migrän, men det är intressant att några framsynta forskare nu börjat fundera på orsakerna genom att använda ny teknik.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu