I spåren av Covid-19 isolerar sig folk över 70 år och andra riskgrupper. Många har sedan tidigare problem med tandhälsan. Trots behov av tandläkarbesök vågar många sig inte till tandläkaren för åtgärder eller undersökningar. Frågan är hur detta påverkar tandhälsan på längre sikt och vad samhället kan göra för att underlätta riskfria tandläkarbesök.

Märkligt nog finns i vissa regioner särskilda mobila tandläkarkliniker som enbart tar patienter med Covid-19. Men var finns de mobila tandläkarmottagningar som skulle behövas för att behandla friska individer i riskgrupperna?

Tandläkarmottagningarna har skärpt hygienen ännu mer än tidigare och eftersom många lämnar återbud kan man styra patientmottagningarna så att folk inte ska sitta tillsammans i väntrummet och riskera smitta varandra. På vissa kliniker använder man inte borr och instrument som kan orsaka aerosoler i vilka smitta kan spridas. Sannolikt är det relativt säkert att gå till tandläkaren.

Det som tycks vara det allvarliga problemet är hur man tar sig fram och tillbaka till tandläkaren om man inte har tillgång till egen bil. Det är absolut inte tillrådligt att åka med allmänna färdmedel som buss och tåg till tandläkaren. Taxiresor kan bli mycket dyra och kan möjligen vara ett riskmoment i sig om taxiföraren inte förstått behovet av sanering efter varje kund. 

Hur resor till och från tandläkaren ska hanteras finns anledning att se över om pandemin och nuvarande restriktioner fortsätter några månader till. Många äldre i riskzonen äter mediciner som påverkar tandhälsan och de har behov av regelbunden tandvård. En tandvård som knappast kan göras per telefon eller video. 

Till Tf:s pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu