Årligen betalar försäkringskassan ut omkring 300 miljoner kronor helt i onödan till tandläkare. Anledningen är fusk med ersättningen och det kan handla om att felaktiga uppgifter om patienten lämnats eller att tandläkaren tagit betalt för arbete som aldrig gjorts. Ofta debiteras patienten också felaktigt, men inte alltid. Det är svårt för patienten att bedöma rimligheten i betalningen och det verkar också vara svårt för försäkringskassans tjänstemän att se fusket. 

När försäkringskassan ombetts att beräkna de felaktiga utbetalningarna till tandläkare uppskattas de ligga kring 300 miljoner kronor eller 4 till 7 procent av det statliga tandvårdsstödet. Detta är dock en mycket liten del av vad tandvården kostar den enskilde och uppgår för närvarande till 5 miljarder kronor. . 

Det är troligt att fusket inte bara gäller försäkringskassan utan även patienter drabbas med stor sannolikhet. Priserna hos både privata tandläkare och folktandvården ligger ofta högre än de s.k. riktpriserna. Allt som hamnar över riktpriserna bekostar patienten själv. 

Den enskilda patienten kan drabbas hårt av tandläkare som är ute efter att tjäna pengar. Tandvårdsskadeförbundet får samtal från personer som undrar om tandutdragningen var för dyr eller att tandläkaren lagat några mindre hål som patienten själv inte alls ville betala för. Det är hårt att ha lite pengar  och värre blir det om tandläkaren utför fler åtgärder än vad patienten vill betala för. 

När försäkringskassan kontrollerar tandläkare jämförs vad hen begärt ersättning för och journaler liksom röntgenbilder. De vanligaste typerna av fel är att tandläkaren lämnat fel uppgifter om patientens tillstånd eller fel uppgifter om behandlingen. En annan risk är att patienten inte betalat det pris som tandläkaren skrivit, vilket kan vara tecken på fusk. 

För tandläkaren som grovt missköter sig kan sanktioner sättas in, men det görs sällan. Försäkringskassan begär dock tillbaka pengar från tandläkaren om denne fuskat. Ingen information lämnas dock till patienten trots att denne kanske också betalat för myckt för åtgärderna. 

Läs mer här om SVT:s granskning av tandläkare

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu