Flera organ i kroppen går igenom betydande förändringar när man fastar i längre perioder. Forskare förvånas dock av hur många fastedagar som krävs.

Människans förmåga att överleva utan mat, i flera dagar i taget, har utvecklats under tusentals år och har detta har inspirerat moderna kostplaner. Under senare år har periodisk fasta, som till exempel 16:8-metoden vilken innebär 16 timmars fasta, blivit en populär hälsotrend.

Forskare har nu undersökt vad som händer i kroppen, ända ner på molekylär nivå, då vi fastar under längre tider och när förändringarna sätter in. Forskare från Queen Mary University of London har nu genomfört en studie. Man undersökte tolv friska deltagare som fastade i sju dagar och följde utvecklingen av deras allmänna hälsa. Resultaten var överraskande då man upptäckte att hälsofördelarna skedde senare än förväntat.

Alla deltagare fick enbart vatten att dricka under de 168 timmar (en vecka) som studien varade. De var under noggrann övervakning under hela perioden och forskarna mätte hur olika proteiner i blodet förändrades dag för dag.

Blodproteiner har flera mycket viktiga funktioner i kroppen, speciellt då man fastar. De fungerar bland annat som bärare av olika näringsämnen, inklusive fettsyror, vitaminer och mineraler, i kroppens alla större organ.

Med utgångspunkt i proteinnivåerna kunde forskarna förutsäga potentiella hälsoförändringar under långvarig fasta. Forskarna observerade, som väntat, att kroppen bytte energikällor under de första två dagarna.

Glukos är ett sockerämne som kommer från bland annat kolhydrater i kosten. Glukos är också kroppens primära energikälla. Efter två dagars fasta började deltagarnas kroppar i stället använda energi från fett som lagrats i kroppen.

Under fastan gick deltagarna i genomsnitt ned 5,7 kilo, men forskarna förvånades över att de inte såg samma förändringar i deltagarnas proteinnivåer förrän efter tre dagar.

Det var först efter cirka 72 timmar som blodproteinerna, i alla större organ, började visa betydande förändringar, vilket totalt sett kan bidra till att stärka kroppens allmänna hälsa.

"De observerade förändringarna i proteinnivåer tyder på att långvarig fasta under tre dagar eller mer kan utlösa en respons i hela kroppen som tillgodoser funktionen och hälsan i alla större organ", förklarar Claudia Langenberg, som är direktör for Queen Mary's Health University Research Institute (PHURI), i ett pressmeddelande.

Studien kommer inte att leda till att forskarna utfärdar någon rekommendation, men de framhåller dock att deras resultat vittnar om positiva effekter av så kallad 72-timmarsfasta.

Det finns tidigare forskning vilken har visat att en sådan tredagarsfasta exempelvis kan reducera oxidativ stress, insulinnivåer och LDL-kolesterol. Detta kolesterol kallas även för "det dåliga kolesterolet". LDL-kolesterol kommer från mättat fett i kosten och det samlas i blodkärlen.

Man bör tänka på att fasta är påfrestande för kroppen. Det är därför inte lämpligt att fasta 72 timmar i sträck, mer än två gånger i månaden, enligt forskningen. Först och främst är det viktigt att ta upp det med sin läkare eller näringsterapeut  innan man påbörjar en långvarig fasta.

Till artikeln i Illustrerad Vetenskap

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)