En ny studie kopplar begynnande eller pågående diabetes till hjärtinfarkt och parodontit. Andra studier visar samband mellan munnens bakterier och hjärtinfarkt. Dags att ta munhälsan på allvar och betrakta tandvården som del av hälso- och sjukvården. Tänderna är en del av kroppen.

Nedsatt tolerans för glukos fördubblar risken för hjärtinfarkt och allvarlig parodontit eller begynnande tandlossning. Detta enligt ny forskning där man kontrollerat 719 patienter som nyligen fått den första hjärtinfarkten och jämfört dem med 739 matchade individer. Allvarlig parodontit hittades hos 10 procent av patienterna som nyligen haft en hjärtinfarkt, men endast hos 4 procent av kontrollpatienterna.

Annan forskning visar på samband mellan munhålans bakterier och hjärtkärlsjukdomar. Man får således hjärtinfarkt av otrevliga bakterier i munnen. Kosten har stor betydelse för uppkomst av diabetes och insulinresistens och därför borde det sjukdomsförebyggande arbetet även handla om tandhälsa.

I framtiden måste tänderna betraktas som en del av kroppen och ingå i hälso- och sjukvården och med samma högkostnadsskydd. Den som har risk för diabetes får sin vård betald av samhället, men munhälsan, som kanske är en del av problemet, får hen betala själv. Många upplever att de inte har råd att gå till tandläkaren och därmed ökar risken för de sjukdomar som nämnts ovan. I ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det rent av vara lönsamt att ge gratis tandvård.

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln

Till artikel om parodontit och hjärtkärlsjukdomar
Till artikel om sjukdomar och tänderna

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu