Flertalet har i dag sina tänder kvar långt upp i åren. Det finns ändå orsaker till att man kan förlora så gott som alla tänder. De val man då har är att antingen göra proteser som kan tas av eller implantatstödda sådana som sitter fast i implantaten eller klickas fast på dem. 

Tandläkare förslår ofta implantat som fäste för tänder eller hela tandrader. Men det finns också möjlighet att ha proteser som är avtagbara utan implantat. Oavsett vad man väljer blir det inte som att ha sina egna tänder och tuggförmågan minskar. Dörför bör man prata med tandläkaren om vad de olika alternativen innebär.

Som patient är man beroende av att de ”nya tänderna” är korrekt avpassade till gommen och tungan. För höga eller för låga orsakar oftast obehag, spänningshuvudvärk och mycket annat. Dåligt anpassade proteser kan också spricka eller gå sönder på andra sätt. 

Viktigt är att patient och tandläkare och kanske också tandteknikern pratar med varandra både innan man väljer metod och material och efter att man fått protesen eller implantatet. Är man missnöjd kan protesen behöva göras om och det finns många olika skäl till det. 

Som patient måste man dock komma ihåg att det tar tid för tungan och andra muskler att vänja sig vid främmande material i munhålan. Man får räkna med 6-8 veckor innan kroppen har vant sig. Det ska dock kännas som att protesen passar, det är exempelvis inte okej om man biter sig i kinden eller om tungan känns för stor. 

Forskning om proteser och hur de passar, förändras med tiden, allergier mot materialen och eventuella orsaker till att de går sönder eller spricker är inte särskilt omfattande. I mars 2019 publicerades en review-artikel inom området. Av den framgår att 31-80 procent av avtagbara helproteser hade felaktigheter eller passade dåligt till den som bar dem.

Författarna till artikeln menar att det är av största vikt att lyssna på patienterna och att det finns många olika skäl att göra om protesen antingen i sin helhet eller att ta bort insatta tänder för att korrigera dem. Orsakerna kan vara dålig passning, felaktig placering av påsatta tänder, att kvarvarande egna tänder pressar mot protesen eller dålig stabilitet i protesen.

Efter långvarig användning av en protes kan tänderna ha nötts ner eller käkbenet och gommen förändrats och sjunkit ihop. Därför är det bra att gå tillbaka till tandläkaren med jämna mellanrum för att korrigera protesen. I bland kan den skickas tillbaka till laboratoriet för att de ska göra så kallad relining, det vill säga lägga på lite material för bättre passning.

En dåligt inpassad protes kan skapa problem med talet, andningen och göra att man biter sig i kinden eller tungan. Även utseendet kan formas på ett icke önskvärt sätt av en dåligt anpassad protes. Det är ingenting som du som patient ska acceptera. Tandläkaren har en försäkring och bör kunna göra om protesen om det är problem.

I forskningsrapporten vi länkar till nedan skriver artikelförfattarna att flera olika faktorer påverkar lyckandefrekvensen:
• Skicklighet hos tandläkaren
• Skicklighet hos tandtekikern/labbet
• Patientens delaktighet
• Patientrelaterade fysiska faktorer.

Det senare kan handla om från början felaktigt bett eller att käkbenet resorberats och det därmed blir svårt att få fäste för protesen. Finns stora svårigheter att anpassa protesen är det viktigt att patienten vet det från början och därmed har realistiska förväntningar.

Tandläkare måste också berätta hur protesen sätts in, hur den ska hanteras utanför munhålan, hur ofta den ska rengöras och annat som har betydelse för funktion och kvalitet.

Den som är extremt känslig för olika material måste diskutera det med tandläkaren och tandteknikern innan protesen beställs. Ofta görs proteser med metallskelett, vilket inte är bra för personer som inte tål kvicksilver eller andra metaller. En del tål inte ens den metallbricka med personnumret som ska finnas i alla helproteser.

Metallfria proteser finns i flera olika material. Ofta används olika former av metakrylater, som kan ställa till allergiska problem. Särskilt gäller det om tandteknikern härdat plasten dåligt eller inte låtit protesen ligga i vatten en tid för att så effektivt som möjligt ta bort restmonomerer som alltid finns i plastmaterial.

Andra bättre material för känsliga individer är Dental D, Valplast och PEER. Materialval måste diskuteras med tandläkaren och tandteknikern. Det kan också vara bra att få prova materialet en tid i munnen för att se om det blir några obehagliga reaktioner.

I dag är det mindre vanligt med avtagbara proteser och därför kan man behöva byta tandläkare för att få en som har stor erfarenhet och är skicklig. Hur bra protesen sitter beror också på tandteknikerns hantering av materialet, noggrannheten vid utformningen och mycket annat. Att tandläkaren anlitar bra och noggranna tandtekniker är därför också väsentligt.

Till artikeln publicerad i Dental News 2019

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu