Symtom på magnesiumbrist liknar mycket symtom på kvicksilver och tungmetallförgiftning. Magnesium har många viktiga funktioner i kroppen och tyvärr har jordarna utarmats och idag lider många av för låga nivåer av magnesium. I början av 1900-talet fick folk i sig 1250 mg/dag, men nu är intaget så lågt som 250 mg/dag. Inte underligt att det får konsekvenser för hälsan.

På Kureras hemsida kan man läsa mer om magnesiumbrist. Vanliga symtom är dålig matsmältning, försvagning av skelettet, förvirring,  irritation och vredesutbrott, låg energi, nervositet och oro, muskelspänningar och kramper, sömnsvårigheter, trötthet och onormal hjärtrytm. Hjärtat är särskilt känsligt för magnesiumbrist. 

Många tandvårdsskadade har magnesiumbrist, vilket märk av att de lätt får kramper. Men även andra symtom skulle teoretiskt kunna bero på denna mineralbrist.

Hälften av kroppens magnesium finns i skelettet och omkring 30 procent i musklerna. Det gör det svårt att genom provtagning i blod få veta om man har tillräcklig mängd magnesium för att kroppen ska kunna fungera optimalt.

Magnesium tas upp via tarmen och huden. Hudsalvor och bad i magnesiumhaltigt vatten är bra alternativ till tabletter för att tillföra mineralet. Som kosttillskott ska magnesium helst vara bundet i organisk form och för högt intag kan ge diarée.

Magnesium finns i solrosfrön, kakao, bönor, havregryn och nötter.

Läs mer om magnesium på kurera.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu