Munhålan har mängder av bakterier och de är omöjliga att bli av med, vilket kanske är bra då de har en del viktiga funktioner att fylla. Nu visar forskning att skadliga bakterier sprider sig till andra delar av kroppen och särskilt vid kirurgiska ingrepp av olika slag. Infektionsrisken minskar om tandhygienen förbättras och det gäller inte bara ingrepp där det finns direkt kontakt med munhålan utan även till t ex höftimplantat.  

Munhålans bakterier har olika funktioner, men där finns också sjukdomsalstrande sådana. När immunsystemet är pressat kan de skadliga bakterierna växa till och spridas till andra delar av kroppen. Vid hjärtoperationer, insättning av höftimplantat med mera kan det vara särskilt allvarligt.  

I Danmark pågår projekt för att hjälpa patienterna att borsta tänderna mer noggrant, som ett effektivt och billigt sätt att minska risken för infektioner efter kirurgiska ingrepp.

Aalborgs Universitetssjukhus och dess hjärt- och lungklinik bad 466 patienter att följa ett schema för god munhygien, vilket 405 personer fullföljde. Infektionsrisken halverades av denna åtgärd och endast sex procent av dessa patienter behövde antibiotika efter ingreppet jämfört med kontrollgruppen som inte förbättrade sin munhygien.

Patienter inlagda på sjukhus får ofta infektioner av olika slag. I värsta fall leder det till blodförgiftning som är livshotande. Av dem som får sepsis avlider var femte person.

Orsaken till den stora infektionsrisken tror sjukhuspersonalen är de katetrar flertalet patienter har.
- Katetrarna blir som en motorväg in i kroppen för bakterierna, som hamnar direkt i blodet eller i urinvägarna med blodförgiftning som följd.

Region Syddanmark har en handlingsplan för att halvera antalet infektioner till år 2023. En mer restriktiv användning av katetrar och att inte låta dem vara kvar onödigt länge är den viktigaste åtgärden.

Patientsäkerheten i Sverige är också sådan att risken för infektioner är stor för alla som behandlas på sjukhus. Stor besparingspotential finns sannolikt även i Sverige om man genomför förbättra munhygienen som standard inför operationer. 

Till artikel om tandborstning
Till artikel om bakterieinfektioner på sjukhus 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu