En patientnämnd finns i varje region och har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Patientnämnden rapporterar årligen om vad som är bra eller dåligt i vården till regionens politiker. Viktigt är att tandvårdens problem uppmärksammas mer och inte bara om man har klagomål på sin tandläkare utan även mer generellt. Kontakta därför gärna din patientnämnd. 

Hur mannkommer i kontakt med patientnämnden framgår av regionens hemsida eller ring till regionens växel och fråga vilka man kan vända sig till.

Det finns alltså en patientnämnd i varje region vars uppgift är att rapportera problem som har betydelse för patienten till vårdgivare, vårdenheter och politiker. Dessutom ska patientnämnden handfast hjälpa patienten att vända sig till rätt instans eller rätt myndighet, men nämnden driver inte själv några patientärenden. 

Tvångsomhändertagna personer har laglig rätt till en stödperson och den personen utses på patientens begäran av patientnämnden.

Är man missnöjd med vården är det patientnämnden man vänder sig om man är missnöjd med vården. Dock inkluderas inte privat tandvård eller sjukvård i patientnämndens ansvar. Privattandläkarna har en särskild nämnd med uppgift att hantera tvister mellan tandläkare och patient.

Patientnämnden saknar tyvärr disciplinära befogenheter, vilket innebär att nämnden varken kan hota med böter eller kan stänga av en verksamhet. Endast IVO har sådana befogenheter.  Vid klagomål tar dock nämnden kontakt med vårdgivaren och nämnden kan också göra vissa utredningar. 

Varje patientnämnd sammanställer årligen klagomål och olika åsikter som kommit den till känna. Rapporten delges regionens politiker och IVO. Kommer många liknande synpunkter eller klagomål från de olika patientnämnderna kan det föranleda politiska åtgärder liksom agerande från IVO t.ex. i form av riktade tillsynsbesök.  

Anledning finns alltså att uppmärksamma IVO på problem inom tandvården. Tyvärr kommer alltför få klagomål eller synpunkter när det gäller tandvården. Varje patient som hör av sig i dessa frågor är därför viktig.  Även Tf:s olika distrikt kan begära samtal med företrädare för patientnämnden eller via brev/mail berätta vad som är problem och kanske ska man också lägga till det som är bra. 

Till Socialstyrelsens information om vad en patientnämnd är

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)