Mellan olika metaller i munhålan kan strömmar uppstå med spänningar som gör att metalljoner löses ut och strömmarna kan också påverka nervbanorna. En del personer kan få allvarliga problem enbart av strömmarnas påverkan på nerverna. Då handlar det ofta om att de själva upplever spänningar i munnen och käkarna. Det kan uppstå en oförklarlig stelhet i kinderna, läpparna och tungan som gör det svårt att prata. Ändrad salivutsöndring och smärta kan också uppträda.  När metalljoner frigörs kan förgiftning uppstå, men innan dess känner de flesta obehag i munhålan och ansiktsregionen. 

Galvaniska strömmar är väl kända bland båtägare som har båt i saltvatten. Spikar eller metaller av olika sorter skapar strömmar som gör att korrosionen ökar med alla problem det innebär. Saliven är elektriskt ledande precis som saltvatten och liknande reaktioner sker mellan tändernas olika metaller. En del kan ha både fyra och fem olika metaller i tänderna, vilket kan ge upphov till mycket allvarliga problem. 

Britta skrev vi om i Tf-bladet nr 4 2018. Hon fick metallkeramiska bryggor ovanpå titanimplantat och upplevde omedelbart spänningar i käkarna. Symtomen förvärrades och hon hade också problem med stelhet i tungan, läpparna och ansiktet liksom kraftig salivutsöndring under natten, värk och sömnsvårigheter. Hon bad tandläkaren ta bort bryggan men fick inte gehör för det. Istället remitterades Britta till regionsjukhuset där hon bedömdes av två neurologer. De hittade inget fel och förklarade ärendet avslutat. Ingen undersökning av galvaniska strömmar gjordes. 

Tyvärr är inte Britta ensam om att uppleva problem efter att flera olika metaller satts in i munnen eller andra delar av kroppen. Se mer om Jörgen som också blev sjuk efter att nya metallkeramiska material satts in. 

Forskaren och före detta läkaren Fredrik Berglund fann att de som har guld i tänderna eller guldsmycken och som får titan insatt i käkarna eller någon annan kroppsdel riskerar få förhöjda titanhalter i tånaglarna. Anledningen är de stora potentialskillnaderna mellan guld och titan. Titanet i tånaglarna försvann efter att en guldkrona tagits bort eller efter att personen i fråga låtit bli att använda guldsmycken. Se mer via länken nedan. 

Tandvårdsskadeförbundet får många samtal som visar att galvaniska strömmar orsakar allvarliga symtom. Precis som för Britta och Jörgen blir många nonchalerade i vården och får sällan gehör för att det är mångfalden av metaller som utlöser symtomen. All tandvård bör utbilda sin personal för att höja kompetensen inom området och tandvården bör vara  metallfri då andra alternativ finns. För knäoperationer och dylikt finns sällan helt metallfria alternativ och det kan vara klokt att spara metaller till sådana operationer där de verkligen behövs. 

Till artikel om yellow nail syndrom

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu