Skatteverket har granskat tandläkare och funnit att de kliniker som kontrollerats har undanhållit i genomsnitt en halv miljon kronor i skatt. Dessutom har skatteverket visat att tandläkare lurat till sig pengar från Försäkringskassan. Bland annat har de fått pengar för patienter som inte finns. Totalt kräver nu Skatteverket in 25 miljoner kr från tandläkarkliniker som granskats. 

Det finns många både duktiga och ärliga tandläkare och de allra flesta behöver en tandläkare att gå till varje eller vartannat år. När fusk uppdagas antingen det gäller skatter, pengar från Försäkringskassan eller behandling av patienter blir de flesta uppröda och upplever att det inte går att lita på tandläkaren som vårdgivare. Se också IVO:s kontroll 2017-2018.

Tandvårdsskadeförbundet får rapporter om många direkta felbehandlingar, slarv eller dåligt gjorda fyllningsterapier med mera. En del får bettet förstört för resten av livet av undermåligt eller helt felaktigt  tandläkararbete. Inte nog med det; tandläkaren går nästan alltid fri och det är patienten som får betala omgörningar och korrigeringar.

Ett exempel på fusk är då tandläkare säger att de amalgamsanerar, men lämnar kvar amalgam under en ny vit fyllning. Bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har en tredjedel av de som amalgamsanerat tvingats göra om saneringen en till två gånger antingen på grund av kvarlämnat amalgam eller att de inte tålt de nya fyllningarna.

Den enskilda patienten har först betalat för fuskarbetet och sedan fått betala för omgörningen. Var finns konsumentskyddet i tandvården? Och vad är myndighetens ansvar?

Till inslag på Sveriges Radio
Till Skatteverkets pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu