I en debattartikel i Dagens Samhälle tar ordföranden för Funktionsrätt Sverige upp att funktionshindrade ofta sätts på undantag i vården och inte alltid får den hjälp de behöver. Det gäller även i akuta fall. Många tandvårdsskadade och elöverkänsliga känner väl igen sig i beskrivningen. 

Att inte få den vård man behöver känns för de flesta som ett oöverstigligt hinder. Att dels vara sjuk och dels tvingas att argumentera för att få hjälp med nödvändig vård och behandling är både inhumant och omänskligt. Trots allt klarar en del personer detta konststycke. Men det finns också de som misslyckas.

En av Tandvårdsskadeförbundets elöverkänsliga medlemmar fick exempelvis inte ligga i ett elsanerat rum då hon akut kom in på sjukhuset. Hon fick ligga på en vanlig sal med alla de elektriska apparater, mobiltelefoner med mera som hon mådde dåligt av. Trots krånglande hjärta och enormt högt blodtryck valde hon att åka hem innan behandlingen var avslutad och mot sjukhusets inrådan. Det är nödvändigt att ta de elöverkänsliga på allvar. 

En del medlemmar berättar för vårdgivaren att de är känsliga för kvicksilver då de varit eller är amalgamskadade. I de allra flesta fall medför detta att de blir betraktade som psykiskt sjuka och inte får den vård de behöver. Tandvårdsskadeförbundet är också övertygade om att en del med allvarliga besvär inklusive psykisk sjukdom hamnar som kroniskt sjuka utan att få adekvat hjälp med byte av fyllningar och /eller avgiftning. 

Det framgår av artikeln i Dagens Samhälle att Tandvårdsskadeförbundets medlemmar inte är ensamma om att ha problem att få hjälp i vården, även andra funktionshindrade blir nonchalant bemötta. Se mer via länken nedan. 

Till debattartikel i Dagens Samhälle

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu